Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linbanan behövs – kostnaden preciseras

Göteborgs stad har sedan länge identifierat att det behövs fler förbindelser över Göta älv, för att knyta ihop staden bättre. En linbana löser det behovet, skriver Jörgen Einarsson, Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Linbana i Göteborg, 14/9

Hans Ottosson skriver att om ett projekt ska ha en möjlighet att lyckas måste det vara baserat på ett behov. Göteborgs stad har sedan länge identifierat att det behövs fler förbindelser över Göta älv för att knyta ihop staden bättre. I arbetet med att ta fram en målbild för framtidens stadstrafik, Målbild kollektivtrafik 2035, identifierades behovet av fler tvärlänkar mellan kollektivtrafikens knutpunkter. Nya sådana länkar skulle avlasta Göteborgs Central och Brunnsparken.

Idén att bygga linbana i Göteborg kom upp i den medborgardialog som genomfördes inför planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Idén visade sig, efter en förstudie och en åtgärdsvalsstudie, uppfylla både behovet av att ta sig över Göta älv mellan Järntorget och Lindholmen och behovet av en tvärförbindelse mellan Järntorget och centrala Hisingen. Linbanans konkurrenskraft är dess förmåga att relativt billigt ta sig förbi fysiska barriärer, i det här fallet Oscarsleden på Masthuggskajen, älven, Lundbyleden och Hamnbanan.

Mer genomarbetad beräkning på gång

I linbaneprojektet görs nu en genomförandesstudie som förväntas vara klar vid årsskiftet 2018–2019. Inom ramen för detta arbete genomförs en upphandling av ett entreprenörsteam, för att få in erfarenhet av att planera och bygga en linbana, en kompetens som vi inom Göteborgs stad ännu inte har. Parallellt pågår en dialog och förankring med göteborgarna. Allt detta görs för att kunna ta fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför ett investeringsbeslut – att verkligen bygga – som Göteborgs politiker kan fatta 2019.

Vid ett beslut att bygga linbanan finns också en möjlighet att förlänga avtalet med samma entreprenörsteam. Skulle politikerna i kommunfullmäktige i stället besluta att inte bygga en linbana så avslutas också samarbetet med entreprenörsteamet.

Den hittills beräknade investeringskostnaden för att bygga linbanan är 1,1 miljarder kronor. Den nu pågående genomförandestudien kommer att ge en mer genomarbetad kostnadsberäkning.

Jörgen Einarsson

avdelningschef Samhälle och planering, trafikkontoret Göteborgs stad