Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Samhällsklyftor. Samtidigt som många göteborgare har fått det bättre har andra fastnat i arbetslöshet och hopplöshet. Liberalerna går till val på att överbrygga klyftorna, skriver Helene Odenjung (L).

Liberal politik behövs för att lyfta Göteborg

I Göteborg vill man bo, studera, bilda familj, arbeta och leva. Vår stad har några av landets främsta lärosäten, kunskapsföretag och industri och en arbetsmarknad som glöder. Men Göteborg är också en stad med stora problem, problem som går att lösa, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunvalet

I morgon: Kristdemokraterna

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna är och har alltid varit skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv. Allt börjar med en bra start, därför måste vi satsa på förskolan, införa maxtak och minska barngrupperna, förbättra arbetsmiljön och bygga fler förskolor.

Kunskapsresultaten måste lyftas. Varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Då behöver grundskolan bli tio år och det ska också vara fler lektionstimmar. Det tar tid att lära sig och måste få göra det. Ibland kan man behöva ännu mer tid i skolan för att hinna ikapp. Det ska bli lättare, och inte så dramatiskt, att gå om en årskurs om det behövs. Nyanlända elever som har kommit sent till Sverige kan behöva fler lektionstimmar särskilt i svenska och kanske ytterligare några år i grundskolan.

Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar. Barn i behov ska mötas av tidiga insatser, extra stöd och speciallärare. Även särbegåvade elever ska ha rätt till nya utmaningar. För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen i våra skolor drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. För dess barn är kunskapsskolan helt avgörande.

Fler i arbete och en integration som fungerar

Göteborg är i dag en stad där klyftorna växer och där ojämlikheten breder ut sig. Samtidigt som många göteborgare har fått det bättre har andra fastnat i arbetslöshet och hopplöshet. Liberalerna går till val på att överbrygga klyftorna.

En av våra stora utmaningar är att bryta den sociala isoleringen och ensamhet som många äldre upplever i dag

Invandringen till vårt land och vår stad har berikat oss i sekler. Men invandring måste vara mer än en resa över gränsen. Nya svenskar ska lära sig språket, jobba och bli en del av samhället. Ska klyftorna överbryggas krävs en politik med fokus på arbete i stället för bidrag och eget ansvar i stället för omhändertagande. Det handlar om rättigheter och skyldigheter.

En språkförskola ska införas för alla barn till nyanlända, vilket även bidrar till att kvinnor kan ta steg för att få jobb i stället för att isoleras i hemmet. Vi vill att det ska vara obligatoriskt för socialtjänsten att kräva motprestation av den som får försörjningsstöd, exempelvis krav på att läsa svenska. Fler enkla jobb behöver även skapas så att fler får in en första fot på arbetsmarknaden.

Vi liberaler kommer alltid att ta strid mot dem som vill inskränka andra människors frihet

Äldreomsorgen är eftersatt i Göteborg och äldre är betydligt mer missnöjda med omsorgen och tryggheten i vår stad än i andra delar av landet. Kvaliteten och likvärdigheten måste förbättras men det behövs också en politik som sätter äldres valfrihet och behov främst. Äldre ska ha frihet att välja hur de vill bo, vad de ska äta och vem som ska utföra de tjänster som behövs. En av våra stora utmaningar är att bryta den sociala isoleringen och ensamhet som många äldre upplever i dag. Det är ett folkhälsoproblem som bryter ner människan både fysiskt och psykiskt.

Miljonstaden Göteborg

När staden växer ger det ökade möjligheter till jobb och ökat välstånd. Växande städer föder framgångsrika entreprenörer och företag som finansierar vår gemensamma välfärd. Bristen på bostäder och kontor kan bara byggas bort. Många fler ska få chansen att bli göteborgare. Studenter, barnfamiljer och yrkesverksamma ska välja att flytta hit – inte härifrån. Vår ambition är 150 000 nya bostäder de kommande 15 åren. Byggaktörerna ska få ta ett större ansvar för att ta fram nya detaljplaner, bygglovsprocessen ska snabbas upp och allmännyttan måste ta ett större ansvar. Fler ska få möjlighet att äga sitt eget boende, både lägenheter och småhus.

Friheten måste försvaras

Valet handlar inte enbart om sakpolitiska frågor. Det handlar om vilka värderingar som vårt samhälle ska vila på. Vi lever i en tid när nazisternas stöveltramp åter hörs på våra gator, populisterna ger enkla svar på svåra frågor, våldsvänstern hatar och den våldsbejakande islamismen breder ut sig. Oavsett om det är unga flickor som begränsas i sina liv, judar som inte vågar gå till synagogan, personer som utsätts för hat på nätet eller hbtq-personer som häcklas så måste vi vara många som säger nej. Hat, hets och hot hör inte hemma i vår stad.

Vi liberaler kommer alltid att ta strid mot dem som vill inskränka andra människors frihet. För intolerans är det enda vi inte kan tåla. En röst på Liberalerna är inte bara en röst för skolan, bättre integration, högre kvalitet i äldreomsorgen och ökat bostadsbyggande. Det är en röst för den liberala demokratin, för skyldigheter och rättigheter och vårt fria moderna samhälle. Det är på allvar nu och det är nu som vi väljer väg.

Helene Odenjung (L)

gruppledare och oppositionsråd