Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Lev upp till lagen – ge alla patienter fast läkarkontakt

DEBATT: Bristen på fast läkarkontakt, samordning och kontinuitet i vården står för en stor del av patientärendena inom hälso- och sjukvården. En väg att komma till rätta med problemen är att återinföra patientansvarig läkare (PAL), skriver bland andra Sveriges Läkarförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svensk hälso- och sjukvård har stora problem med kontinuitet och samordning inom och mellan slutenvården, den öppna specialistvården och primärvården. Problemen har varit de samma under lång tid. I Västra Götalandsregionens patientnämnds årsredovisning från 2014 och 2015 tas problem kring ansvar, vårdflöde och processer samt avsaknaden av fast läkarkontakt upp som övergripande problem inom både sjukhusvården och primärvården.

Enligt Vårdanalys rapport, Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2015, hade drygt 60 procent av patienterna i Sverige möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. Det är den lägsta andelen i rapporten där USA har näst lägst andel patienter med fast läkarkontakt, 89 procent. I det stora flertalet länder som ingick i rapporten hade 90 procent eller fler en fast läkarkontakt i primärvården.

Det finns ingen jämförbar undersökning för sjukhusvården men enligt patientnämndens årsredovisning (VGR) har det totala antalet patientärenden inom sjukhusvården ökat med 12 procent mellan åren 2014 och 2015. Ett av de tre huvudområden som ökat mest i antalet anmälningar rör vårdansvar.

Hög tid för förändring

Läkarförbundet anser att det är hög tid att återinföra patientansvarig läkare, PAL, inom hälso- och sjukvården; för en mer jämlik vård, tryggare patienter och en ökad patientsäkerhet. Som PAL ska den namngivna läkaren ha ett övergripande medicinskt ansvar för patienter med kroniska sjukdomar eller andra allvarliga eller komplicerade sjukdomstillstånd, multisjuka äldre och patienter med nedsatt möjlighet till medbestämmande.

Vi måste börja prioritera mötet i vården och de relationer som byggs upp mellan patient och läkare över tid utifrån patientens unika förutsättningar och behov. Både patienter och läkare vill bli sedda och behandlade som individer inom hälso- och sjukvården.

Har stöd i lagen

Lagstiftningen stödjer patientens rätt till en fast vårdkontakt med ansvar för samordning. Denna vårdkontakt ska utses av verksamhetschefen om det är nödvändigt för patientsäkerheten eller om patienten önskar det. Problemet är att lagstiftningen inte följs och att läkarna bedömer att de förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda verklig läkarkontinuitet saknas. Det är vår ståndpunkt att regionerna och landstingen måste säkerställa att lagstiftningen efterlevs och ge hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer ett tydligt mandat att skapa de förutsättningar som krävs.

Det innebär att bemanning, IT-system och styr- och ersättningssystem måste stödja och främja kontinuitet i relationen patient–läkare. Vårdgivaren är ansvarig för att se till att ha den bemanning som krävs för att kunna ge god vård, vilket innebär att läkarbemanningen måste vara tillräcklig för att kontinuiteten i patient–läkarkontakten ska upprätthållas. Korta tillfälliga anställningar förstärker kontinuitetsproblemen.

Listning på läkare

Läkarförbundet anser att listningen i primärvården bör ske på läkare, då detta stödjer patientens möjlighet till fast läkarkontakt. Vi anser även att patienter som under en längre eller kortare period har återkommande behov av specialistvård ska ha en PAL inom den specialitet som sjukdomsbilden kräver. Den patientansvarige läkaren inom den specialiserade vården ingår tillsammans med den PAL patienten har i primärvården i det team som ska säkerställa god samordning och kontinuitet i vårdkedjan.

Västra Götalandsregionen måste fokusera på att säkerställa samordning och kontinuitet i sjukvården genom att tillhandahålla fast läkarkontakt både inom primärvården och inom den specialiserade vården. Säkerställs inte verklig tillgång till fast läkarkontakt riskerar antalet patientärenden relaterade till kontinuitet och samordning att fortsätta öka.

Det är dags att återinföra patientansvarig läkare, PAL, för att säkerställa god, patientsäker och jämlik vård. Vi anser att regionen bör ta en ledande roll och visa hur vi kan utveckla kontinuitet och samordning inom hälso- och sjukvården.

Emma Spak

ordförande Göteborgs läkarförening

Sarah Jevrém

ordförande Nordvästra Götalands läkarförening

Peter Geiger

ordförande Södra Älvsborgs läkarförening

Lars Olén

ordförande Skaraborg läkarförening

Christina Sjöberg

ordförande Läkarföreningar i Väst

Heidi Stensmyren

ordförande Sveriges läkarförbund