Anders Torwald (VV), styrelseledamot, kandidat kommunfullmäktige, Vägvalet och Frida Westler (VV), styrelsesuppleant, kandidat kommunfullmäktige, Vägvalet
Anders Torwald (VV), styrelseledamot, kandidat kommunfullmäktige, Vägvalet och Frida Westler (VV), styrelsesuppleant, kandidat kommunfullmäktige, Vägvalet

Låt ungdomarna påverka politiken

Vägvalet vill att ungdomars åsikter ska bli en del av vår beslutsprocess och att ungdomars frågor blir lika viktiga för staden som alla andra frågor, skriver Anders Torwald (VV) och Frida Westler (VV).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Utan ungdomars medverkan tappar vi infallsvinklar som är viktiga för många som dagligen rör sig i Göteborg och de miljöer som vuxna inte alltid har tillträde till.

Unga är aktiva i samhället och vill påverka sin situation. Det engagemang som finns för att påverka är fantastiskt. Dagens unga har en enastående möjlighet att påverka det demokratiska samhället tack vare Ungdomsfullmäktige (UF) i Göteborg. Dessvärre når processen inte hela vägen fram, ett viktigt steg är när förslagen presenteras i kommunfullmäktige (KF)!

Utvecklar demokratin

Vägvalet vill därför att UF får större stöd i sina frågor, genom att kunna rådfråga och bjuda in stadens tjänstemän till sina utskott. UF frågor ska presenteras i form av motioner till kommunfullmäktige, i samma anda som Göteborgsförslaget. Detta är ett sätt för unga att aktivt delta i demokratiska processer och utveckla demokratin i staden.

ANNONS

För att UF ska bli en verklig demokratisk arena behöver staden även öka valdeltagandet. Att arenan finns är bra! Men vi måste även utveckla och vårda den. I dag når ingen av skolorna femtio procent av det röstberättigade. Det är något som Vägvalet vill vara med att ändra på.

Staden behöver ge UF mer tyngd. Skolorna bör få tydligare direktiv hur de jobbar med elevernas möjlighet att påverka samhället med demokratiska metoder.

Bra arena att göra sin röst hörd

UF är och ska vara politiskt obundet och hanterar sakfrågor, vilket gör att formatet är en mycket bra arena för att få sin röst hörd i en specifik fråga eller driva frågor som annars inte skulle nå fram till KF i Göteborg. Vi tror även att detta skulle utveckla UF och ge legitimitet och väcka intresse för att faktiskt vara delaktig i denna process.

Alla skolor i Göteborg borde prioritera denna demokratiprocess och inkludera den i utbildningen när det gäller samhällsfrågor och demokrati.

Årets val kommer sannolikt gå till historien som det mest intressanta på många år, vi står på tröskeln till framtiden. Det är dags att framtiden bjuds in för att bli del av besluten som tas i KF.

ANNONS

Varje år i november, är det val till UF. Valet är personval utan några partitillhörigheter. Själva röstningen sker elektroniskt på nätet. Kontakta din skola för mer information eller läs mer på http://tinyurl.com/yc7tb5zp

Anders Torwald (VV)

styrelseledamot, kandidat kommunfullmäktige, Vägvalet

Frida Westler (VV)

styrelsesuppleant, kandidat kommunfullmäktige, Vägvalet

ANNONS