Det är ett modernt och bra avtal mellan två av världens främsta demokratier. Kanada är i sina värderingar inget annat än en förlängning av Europa på andra sidan Atlanten. Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre land att samarbeta med, skriver Christofer Fjellner (M).
Det är ett modernt och bra avtal mellan två av världens främsta demokratier. Kanada är i sina värderingar inget annat än en förlängning av Europa på andra sidan Atlanten. Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre land att samarbeta med, skriver Christofer Fjellner (M).

Låt förnuftet segra – rösta för ett modernt frihandelsavtal

EU:s nya frihandelsavtal med Kanada är det mest ambitiösa frihandelsavtal som EU någonsin förhandlat fram och i dag väntas Europaparlamentet äntligen godkänna avtalet. Det är i så fall en seger för Europa, Västsverige och inte minst för Göteborg, skriver Christofer Fjellner (M).

ANNONS

Sverige är ett av världens mest handelsberoende länder och över hälften av allt som skapas i Sverige går på export. Svensk export växer så det knakar och i Göteborg ökar exporten tre gånger snabbare än i landet som helhet. I Göteborgs hamn går dessutom en tiondel av all export till Nordamerika, en export som nu kommer att öka. De främsta exportvarorna från Göteborg till Kanada är i dag läkemedel, bilar, maskiner och stål. När avtalet träder i kraft är det troligt att den exporten ökar vilket skulle vara ett uppsving för de västsvenska företagen.

Med Kanada-avtalet blir det enklare att handla mellan EU och Kanada vilket skapar förutsättningar för tillväxt och jobb i hela Sverige. Avtalet avskaffar inte bara i princip alla tullar mellan EU och Kanada utan underlättar även tjänstehandeln och ser till att europeiska företag kan vara med och bjuda i kanadensiska upphandlingar på samma villkor som kanadensiska. Med avtalet höjer vi också standarden för allt från miljö och klimat till folkhälsa och arbetsvillkor. Det är ett modernt och bra avtal mellan två av världens främsta demokratier. Kanada är i sina värderingar inget annat än en förlängning av Europa på andra sidan Atlanten. Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre land att samarbeta med.

ANNONS

Socialdemokraterna ett bekymmer

Det är därför det också är bekymrande att så många socialdemokrater i Europaparlamentet har gjort gemensam sak med antiglobaliseringsrörelsen i politikens ytterkanter genom att fördröja och försena avtalet. De har hävdat att det inte funnits tid nog att diskutera avtalet. Men förhandlingarna har pågått i sju år, och sedan vi kom överens med kanadensarna har Europaparlamentets handelsutskott haft hela sex tillfällen att debattera avtalet. Fler debatter har dessutom hållits i utrikesutskottet, miljöutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

Att fortsätta debattera ett frihandelsavtal som borde varit godkänt och ratificerat för länge sedan har dock inte gjort frihandelsavtalet bättre. Det enda Socialdemokraterna har åstadkommit är att legitimera de protektionistiska vindar som nu blåser över världen över med USA:s nya president som dess främsta fanbärare.

Hoppas på förnuftet

Om frihandelsavtalet godkänns ska det även ratificeras i Sveriges riksdag. Då hoppas jag att Socialdemokraterna på hemmaplan har förnuft nog att inte fortsätta obstruera. Socialdemokraterna måste då gå med på att godkänna avtalet utan vidare fördröjning. Vi har inte råd att vänta längre. När andra länder vänder sig inåt och blir mer protektionistiska behöver frihandeln fler vänner som allra mest. Att då fördröja att avtalet träder i kraft skulle inte bara vara olyckligt för de företag i Västsverige som inte kan dra nytta av frihandelns fördelar, utan också för att det i förlängningen riskerar att skada EU:s handelspolitik mot resten av världen. För vilka kommer vilja ingå frihandelsavtal med EU om vi inte ens kan komma överens med Kanada?

ANNONS

Det är en seger för frihandeln att Europaparlamentet i dag väntas godkänna frihandelsavtalet med Kanada. Men vi får inte låta protektionistiska krafter i Sverige fördröja vår egen ratificering av avtalet ytterligare. Sverige och Europa måste nu visa att vi fortsätter vara öppna för handel när andra sluter sig. Det är nu viktigare än någonsin.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

vice gruppledare i handelsutskottet för EPP-gruppen, Europaparlamentets största grupp

ANNONS