Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker och Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker.

Lars Adaktusson (KD) kastar sten i glashus

Det verkar som Lars Adaktusson (KD) missat att jämställdhet är av EU:s viktigaste principer, inskriven i EU:s fördrag sedan 1957 och själva grundbulten i den europeiska politiken, skriver Jytte Guteland (S) och Olle Ludvigsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Könskvotering, 6/1 och 12/1

Lars Adaktusson (KD) anklagar oss för att flytta makt när vi kämpar för ett EU som är mer socialt ansvarstagande som även bör säkerställa att de största bolagen inom unionen har jämställda bolagsstyrelser.

Adaktusson erkänner att det är ett problem att bolagsstyrelser, i Sverige såväl som i resten av EU, är överväldigande manligt dominerande. Därför blir det märkligt att Adaktusson aktivt motverkar vårt förslag till lagstiftning som skulle lösa problemet med argumentet att könskvotering strider mot Europas grundläggande värderingar.

Det verkar som han missat att jämställdhet är av EU:s viktigaste principer, inskriven i EU:s fördrag sedan 1957 och själva grundbulten i den europeiska politiken.

Viktigt att leva upp till

Även om Adaktusson valt att inte själv följa den principen är det oerhört viktigt att vi politiker vars uppdrag det är att representerar folket inom EU:s institutioner faktiskt lever upp till jämställdhetsprincipen och strävar efter att uppfylla den i form av konkreta åtgärder inom alla politikområden.

Att förkasta jämställda bolagsstyrelser med hänvisning till subsidiariteten – att beslut måste fattas så nära medborgarna som möjligt – är bara ett argument för att slippa ta ansvar för jämställdhet i praktiken på EU-nivå.

När det gäller att avreglera och privatisera vårt samhällsstyre, något som vi vet leder till ökad ojämlikhet och splittring inom och mellan våra EU-länder, då minsann är EU en bra plattform för KD.

Krävs påtagliga regler

För att åstadkomma verklig jämställdhet i näringslivet och resten av samhället krävs påtagliga regler. Därför behövs könskvotering som verktyg för att bolagsstyrelser i hela EU ska bli jämställda och ta vara på den kompetens som kvinnor länge haft.

Så länge de maktstrukturer bevaras, där män föredrar män på grund av kön och inte på grund av att bristande kompetens bland kvinnor, kommer inte stora bolag att klara av att krossa glastaken på egen hand.

När bolagen verkar över gränserna, måste politiken göra detsamma. Inte bara för att världens makt och resurser ska fördelas mer rättvist, utan även för att kvotering i bolagsstyrelser möjliggör smartare beslut som leder till win-win-win; för jämställdheten, företagen och samhällsekonomin i stort.

Fullständigt grundlöst

Påståendet att svenska socialdemokrater vill flytta makten över arbetsmarknadspolitiken och detaljreglera socialpolitiken i EU är fullständigt grundlöst. Vi flyttar inte makt, vi vill använda den makt som redan finns på EU-nivån för att öka jämställdheten. Kanske är det detta som egentligen irriterar Adaktusson?

De överenskommelser och principer som slöts under EU-toppmötet i Göteborg är inte överstatliga lagar. Medlemsländerna har och kommer fortsatt att ha det yttersta ansvaret att leva upp till detta i sin nationella lagstiftning.

Efter alla år av en europeisk högerpolitik med avregleringar och nedskärningar och ekonomiska kriser, är det dags att vi verkar för ett EU med fokus på konkreta resultat i form av goda levnads- och arbetsvillkor och ökad jämställdhet i alla samhällssektorer.

Våra medborgare förväntar sig detta och vi är skyldiga dem det. Könskvotering i bolagsstyrelser är ett konkret sätt att bygga en ekonomisk tillväxt och ett hållbart välstånd som inger hopp om Europas framtid.

Jytte Guteland (S)

Europaparlamentariker

Olle Ludvigsson (S)

Europaparlamentariker