Skolan behöver tillbaka till grunderna också, med mer studiero och trygghet i klassrummen, en återupprättad lärarroll och riktiga förutsättningar för att lärarna ska få vara lärare, skriver debattörerna.
Skolan behöver tillbaka till grunderna också, med mer studiero och trygghet i klassrummen, en återupprättad lärarroll och riktiga förutsättningar för att lärarna ska få vara lärare, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW / TT

Lärarna måste få tillbaka sin auktoritet

Det är tragiskt att Jonas Attenius och Viktoria Tryggvadottir Rolka använder en hel debattartikel åt att skylla ifrån sig om den egna budgeten, men inte en mening om hur pengarna ska användas för att förbättra skolan, skriver Ann Catrine Fogelgren och Patrik Krantz, Liberalerna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

24/8 Man kan inte effektivisera sig till bättre resultat i skolan

Det är välkommet att Socialdemokraterna sent omsider vaknat i skolfrågan och engagerar sig. Tyvärr görs det genom att skylla ifrån sig och konsekvent undvika ansvar. Jonas Attenius och Viktoria Tryggvadottir Rolkas text är inget undantag. Vi i Liberalerna menar att Socialdemokraterna bör lämna ifrån sig makten om de inte vill axla ansvaret för att Göteborgs elever får den utbildning de har rätt till.

Vänsterstyret skyller hellre ifrån sig och pekar på vad andra borde göra, i stället för att inse att de själva sitter på makten över den kommunaliserade skolan. Liberalerna har länge sagt det som Sveriges lärare och en god del av Sveriges föräldrar vill – det är dags att förstatliga skolan.

ANNONS

Morgondags utmaningar

Till skillnad från vänsterstyret prioriterar Liberalerna skolan, vi vet att vad som sker i dagens klassrum avgör hur bra vi kan tackla morgondagens utmaningar. Skolan behöver tillbaka till grunderna också, med mer studiero och trygghet i klassrummen, en återupprättad lärarroll och riktiga förutsättningar för att lärarna ska få vara lärare.

Det går inte att bortförklara att Socialdemokraterna misslyckats med uppgiften att organisera, planera och prioritera i välfärdens kärna. Det är Vänsterstyrets budget som leder till att 500 tjänster nu försvinner.

När Liberalerna tog över makten, tillsammans med övriga allianspartier, för fyra år sedan var grundskolan i Göteborg starkt underfinansierad efter decennier av vänsterstyre. Då valde Liberalerna att prioritera skolan, bland annat ökade vi elevpengen och gjorde historiska satsningar på skolböcker. Kostnaden för skolböcker låg tidigare på mindre än 700 kronor per elev och år, men efter vår tid vid makten hade satsningarna ökat till 1500 kronor. Det tog oss till samma nivå som Finland.

Bild: Marie Ullnert
Bild: MICHAEL@KRANTZ.SE

Om vi ska kunna återupprätta kunskapsskolan måste lärare få befogenheter och auktoriteten att undervisa, och upprätthålla ordning och reda i klassrummet

Framförallt såg vi ett behov av att skapa trygghet i klassrum och skolkorridorer för att ge både studiero till eleverna och arbetsro åt lärarna. Vi införde bland annat:

– Ett förväntansdokument för att förtydliga det egna ansvaret för elev och förälder samt vad som är skolans uppgift.

ANNONS

– Satsning på lovskola för att stötta de allra svagaste eleverna.

– Tidiga insatser för att hitta de elever som behöver extra stöd eller gå om en klass långt innan det blir ett stigma.

– Utökade fritidsaktiviteter och läxhjälp i skolan.

– Fler speciallärare framför elevassistenter.

– Extra satsning på läsande och matte i mellanstadiet.

Detta innebar en helt annan syn på skolan, som tidigare präglats av otydlighet och maktförskjutning från lärare till elev. Om vi ska kunna återupprätta kunskapsskolan måste lärare få befogenheter och auktoriteten att undervisa, och upprätthålla ordning och reda i klassrummet. Sammantaget arbetade vi för ett paradigmskifte från flumskola till en skola som fokuserar på kunskapsresultaten. En skola som flyttar på den stökiga eleven och inte på den som sköter sig.

Riktiga skolböcker

Ytterligare ett bevis på de rödgrönas oförmåga att prioritera skolan är att deras nedskärningar nu gör att Göteborg inte får rätt till statliga pengar för läromedel. Trots att Liberalerna i regeringsställning skjuter till pengar till Göteborgs skolor har vänsterstyrets nedskärning gjort att vi går miste om 27 miljoner kronor i statsbidrag för riktiga skolböcker. Lågt räknat innebär det 50 000 skolböcker som vänsterstyret slarvat bort.

Socialdemokraterna verkar ha en enorm otur med att alltid få ett budgetunderskott när de styr och det är alltid någon annans fel. Vi ställer nu ett enkelt krav på vänsterstyret. Antingen tar ni ansvar, satsar på skolböcker, lärare och eleverna. Eller så lämnar ni över ansvaret till någon som är beredd att prioritera skolan först.

ANNONS

Ann Catrine Fogelgren (L), kommunalråd

Patrik Krantz (L), 2 vice ordförande i Grundskolenämnden

ANNONS