Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ljuset behöver riktas mot vad som sker när biologiska föräldrar utsätter maktlösa barn för försummelse och våld, samt vilka konsekvenser detta får för barnet över tid. Vilka sår som skapas och hur tilliten påverkas och skadas när ett barn utsätts av de personer som borde ge kärlek, trygghet och omvårdnad, skriver debattörerna. Bild: Marcus Ericsson/TT
Ljuset behöver riktas mot vad som sker när biologiska föräldrar utsätter maktlösa barn för försummelse och våld, samt vilka konsekvenser detta får för barnet över tid. Vilka sår som skapas och hur tilliten påverkas och skadas när ett barn utsätts av de personer som borde ge kärlek, trygghet och omvårdnad, skriver debattörerna. Bild: Marcus Ericsson/TT

Lagskyddet för barn som Lilla hjärtat måste komma på plats snarast

I dag tas fallet om Lilla hjärtat upp på socialutskottets sammanträde. Flickan som inte fick fylla fyra år. Hennes öde hade kunnat förhindras om hon hade fått bo kvar i det familjehem där hon placerades som nyfödd. Det ska inte få hända igen, skriver bland andra Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi har alla berörts starkt av det tragiska fallet kring fallet Lilla hjärtat. Den lilla flickan som dog, och allt det hon fick utstå under sitt korta liv är vår skyldighet att agera på och ta ansvar för att det inte händer igen. Idag, torsdag, behandlar Socialutskottet för första gången. de skarpa lagförslag som lagts på riksdagens bord. Förslagen presenterades redan år 2015 i en utredning, men regeringen valde att inte gå vidare med dessa.

Fallet med Lilla hjärtat är ett symptom på ett mycket större problem. Lagstiftningen har aldrig satt ner foten och fullt ut tagit ställning för barns utsatthet. I stället har det accepterats att barn är den svagare juridiska personen i relation till vårdnadshavaren. Lagstiftningens fokus har legat på de biologiska föräldrarnas rättigheter och inte på barnens.

Fullfölj med lagstiftning

Barns position måste stärkas och barns individuella behov och intressen måste ges företräde. Man kan inte prata om barns bästa utan att fullfölja med lagstiftning kring dessa principer. Det är enbart verkningslöst. Tyvärr så är Lilla hjärtats livsöde inte unikt. Allt för många barn lever här och nu i otrygghet, utsatthet och maktlöshet.

Ljuset behöver riktas mot vad som sker när biologiska föräldrar utsätter maktlösa barn för försummelse och våld, samt vilka konsekvenser detta får för barnet över tid. Vilka sår som skapas och hur tilliten påverkas och skadas när ett barn utsätts av de personer som borde ge kärlek, trygghet och omvårdnad.

När utsattheten sker i hemmet så förvandlas den plats som borde vara barnets trygga borg till en brottsplats. Vi har så svårt att se och agera på att vårdnadshavaren då valt att bli en gärningsperson och barnet ett maktlöst brottsoffer.

Dessa utsatta barn måste få stöd och deras rättigheter måste kodifieras i lag. Det finns lagförslag som är utredda och som skyndsamt kan komma på plats för att vända perspektivet från föräldrars rätt till barnets rätt.

Trygghet måste prioriteras

1. Prioritera alltid barnens bästa. Idag ska domstolar inte ta ställning till om barnet kan ta skada vid en separation från familjehemmet när de fattar beslut om fortsatt vård. Detta måste ändras. Barnets rätt till kontinuitet och trygghet ska alltid vara avgörande.

2. Enklare att överta vårdnaden. Det måste bli enklare och tydligare för familjehemsföräldrar att överta vårdnaden av barn, om det är det bästa för barnet. Socialtjänsten har ett ansvar för att pröva vårdnadsöverflyttning till familjehemmet då barnet har rotat sig. Skälen för att genomföra en vårdnadsöverflyttning måste förtydligas i lagen.

3. Utred nationell adoption. Den familj där barnets anknytning och trygghet finns, bör även i fortsättningen vara barnets familj. Därför vill vi att regeringen utreder frågan om att underlätta för nationella adoptioner när barnet har fäst sig vid sin nya familj och bredda lagstiftningen om tvångsadoptioner så att fler adoptioner kan äga rum även ifall biologiska föräldrar motsätter sig det.

Måste ske snabbare

Det krävs ett perspektivskifte och en förändring i lagstiftningen för att komma åt den maktlöshet utsatta barn har i förhållande till biologiska föräldrar. Samhället misslyckades med att skydda flickan som inte fick fylla fyra år. Barns rättigheter blir tomma symboler när vuxenvärlden inte tar ansvar för dem. Det finns i grunden ingen politisk konflikt kring att utsatta barns rättsliga skydd behöver stärkas. Men den nya lagstiftningen behöver komma på plats snarast så att inte fler barn går samma öde tillmötes som Lilla hjärtat. De förslag vi lägger på riksdagens bord har regeringen haft sedan år 2015, utan att föra arbetet vidare. Det besked regeringen hittills har gett är att de kommer att lägga en proposition år 2021. Det måste ske snabbare än så. Det som hände Lilla hjärtat får inte hända igen.

Juno Blom (L) Partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Sofia Nilsson (C), ledamot i Socialutskottet

Acko Ankarberg Johansson (KD), socialpolitisk talesperson