Malin Björk (V), EU-parlamentariker
Malin Björk (V), EU-parlamentariker

Lagför skatteflykt i stället för civil olydnad

Att hårdare straffa dem som protesterar och visar civilkurage är en oerhört allvarlig utveckling som försvagar snarare än förstärker vårt demokratiska samhälle, skriver Malin Björk (V).

ANNONS

Slutreplik

Civil olydnad, 31/7 och 1/8

Tobias Billström (M) och Jonas Ransgård (M) påpekar att det inte är någon hemlighet att Vänsterpartiet och Moderaterna har olika syn på asylpolitiken. Så långt är vi överens.

Moderaterna har helt lagt om sin politik från Reinfeldts tid och svansar i dag efter Sverigedemokraterna i ett cyniskt försök att vinna tillbaka väljare. Vänsterpartiet står i stället fast vid kravet på en human och rättssäker flyktingpolitik.

Detta medan alltfler politiska partier på högerkanten i Europa, inklusive Moderaterna, gör sitt bästa för att urholka, tänja och runda internationell asylrätt. De förordar en alltmer restriktiv flyktingpolitik, med alltmer restriktiv tillämpning. För detta har de fått svidande kritik från olika människorättsorganisationer.

ANNONS

Stora brister

Vad gäller asylprövningen i Sverige så har Migrationsverket själva har kommit fram till att det råder stora brister i tillämpningen och att de måste bli bättre med rättssäkerheten. Sanningen är att när lagen och också tolkningarna av asylrätten blir alltmer restriktiv kommer vi hamna i fler – inte färre – situationer där sund och rakryggad medmänsklighet kommer sättas på prov.

Moderaternas svar på detta är att vi måste hårdare straffa dem som protesterar och visar civilkurage. Det är en oerhört allvarlig utveckling som försvagar snarare än förstärker vårt demokratiska samhälle.

Straffas allt oftare

I ett Sverige och Europa där högernationalism och auktoritära rörelser växer i kraft, behöver vi värna solidaritet och medmänsklighet lite extra. Tyvärr ser vi en motsatt utveckling i stora delar av Europa, och att framförallt olika uttryck för flyktingsolidaritet bestraffas allt oftare.

Sanningen är att vi skulle bygga ett betydligt bättre samhälle om Moderaterna i stället för att attackera Elin Ersson, och oss andra som står upp för en gnutta medmänsklighet, fokuserade på att lagföra genuint osolidariska regelbrytare, såsom skatteflyktingar.

Vänsterpartiet tror på en stark demokrati som klarar av att människor protesterar. Vi vet också att solidariska samhällen bygger vi tillsammans, med just medmänsklighet som grund.

ANNONS

Malin Björk (V)

EU-parlamentariker

ANNONS