Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Med svepande svartmålning av vård- och omsorgsbranschen kommer allt färre vilja söka sig till omsorgsyrken. Utan välfärdens kompetenta och engagerade medarbetare blir den svenska modellen omöjlig, skriver debattören.

Löfven och Hermansson svartmålar vårdföretagen

DEBATT: Med Socialdemokraternas svepande svartmålning av vård- och omsorgsbranschen kommer allt färre att vilja söka sig till omsorgsyrkena. En svensk modell för framtiden drar i stället nytta av alla krafter som vill förbättra den svenska välfärden, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Replik

Första maj, 1/5

Stefan Löfven och Ann-Sofie Hermansson skrev på GP Debatt inför Första maj-demonstrationerna om den svenska modellen. Tillsammans räknar de upp ett antal hot de anser riktas mot denna. Ett av dessa menar de är vinstintresset inom vård och omsorg.

Efter att ha läst de båda socialdemokraternas debattartikel är det lätt att få intrycket av att de privata vård- och omsorgsutförare driver kvaliteten nedåt – inget kunde vara mer felaktigt.

Socialstyrelsen visar att privat driven äldreomsorg håller likvärdig eller högre kvalitet som offentligt utförd omsorg. Myndighetens statistik visar också att privat drivna äldreboenden inte har nämnvärt lägre bemanning än kommunala.

De privat drivna vårdcentralerna har en stabilare läkarbemanning och en bättre kontinuitet i vården, enligt Läkarförbundet. Dessutom visar SCB-data att personalen i privat regi har lägre sjuktal. Bilden stämmer överens med Jobbhälsobarometern där en större andel bland de privata medarbetarna upplever att sjukfrånvaron på arbetsplatsen är låg.

Medarbetarna är en av vårdens och omsorgens viktigaste resurser. Det är därför det är viktigt att debatten präglas av hur de faktiska förhållandena är. Med svepande svartmålning av branschen kommer allt färre vilja söka sig till omsorgsyrken. Utan välfärdens kompetenta och engagerade medarbetare blir den svenska modellen omöjlig.

Fortsatt råder det oklarhet kring vilka vetenskapliga studier Stefan Löfven och Ann- Sofie Hermansson sett som vi andra inte har fått ta del av. Kritiken mot de privata utförarna blir inget annat än svepande och insinuant om den inte stöds av faktiska studier. Så var är ert underlag, Löfven och Hermansson?

Socialdemokraternas bärande del av lösningen på de utmaningar svensk välfärd står inför kan inte vara att begränsa privata utförare. Vi vet att många socialdemokrater ute i landet har en annan bild då de tydligt kan se det värde som privata utförare tillför. En svensk modell för framtiden drar nytta av alla krafter som vill förbättra den svenska välfärden – en sådan utveckling av den svenska modellen vill vi vara med och bidra till.

Håkan Tenelius

näringspolitisk chef Vårdföretagarna