Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Historiskt arv. Vi är mycket väl medvetna om det skriande behovet av bostäder i Göteborg. Men det finns mycket mark som kan bebyggas som inte är historiska torg mitt i centrala staden, skriver Stina Svensson (FI) och Alexandra Angelbratt (FI).
Historiskt arv. Vi är mycket väl medvetna om det skriande behovet av bostäder i Göteborg. Men det finns mycket mark som kan bebyggas som inte är historiska torg mitt i centrala staden, skriver Stina Svensson (FI) och Alexandra Angelbratt (FI).

Låt Skanstorget bli en grön oas

Processen med direktdemokrati har inneburit en begränsad möjlighet för medborgarna att påverka Skanstorgets framtid, då alternativen varit snarlika och inriktningen redan fastlagd. Vi vill se ett Skanstorget som är tillgängligt för alla göteborgare, skriver Feministiskt initiativ.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Feministiskt initiativ ser problem i att en så stor central yta av allmän platsmark försvinner då det minskar invånarnas utrymme att manifestera sina åsikter. Detta leder i förlängningen till en urholkning av demokratin. Vidare så är området i stadsdelen redan tättbebyggt med få tillgängliga grönytor och områden för barn, äldre och personer med normbrytande funktionalitet att vistas på.

Stora hårdgjorda ytor är också problematiska i en stad då de ökar hettan under varma dagar parallellt med att risken för översvämningar och häftiga vattenflöden ökar då det inte finns bevuxna ytor som kan fördröja dagvattnet.

Vi vill att Skanstorget utvecklas till en plats för mellanmänskliga möten och en lugn oas i det annars hektiska stadslivet

Vi vill ha offentliga mötesplatser som är attraktiva och tillgängliga för alla oavsett ålder, ekonomiska förutsättningar eller funktionsvariationer. Vi ser gärna följande inslag i utvecklingen av Skanstorget:

* En förskola med anslutande lekplats då det finns brist på detta i stadsdelen.

* En saluhall är ett fint sätt att knyta an till platsens kulturhistoria som handelsplats och som mötesplats för arbetarrörelsen.

* Utrymme för möten utan konsumtion. Vi anser att ett fåtal byggnader med konsumtionsfokus kan lyfta platsen, men att större delen av ytan ska vara öppen och tillgänglig för allmänheten.

* Träd och bevuxna ytor för välbefinnande, svalka och dagvattenhantering. Förslagsvis med inslag av fruktträd och bärbuskar som allmänheten får tillgång till. Genom en genomtänkt placering av träden skulle torget också hjälpa till att skapa en tydligare entré till Skansen kronan.

Finns bättre platser för bostäder

Vi är mycket väl medvetna om det skriande behovet av bostäder i Göteborg. Men det finns mycket mark som kan bebyggas som inte är historiska torg mitt i centrala staden. Det finns flera strategiska dokument framtagna av kommunen där lämpliga platser är utpekade för att bebyggas med bostäder. De utpekade platserna ligger vid knutpunkter för kollektivtrafik och nära befintlig handel och service, vilket går helt i linje med Feministiskt Initiativs visioner.

Göteborg bör ta vara på och förädla sitt historiska arv i takt med att staden utvecklas.

Fi har en vision om en grön och nära stad och vill därför att Skanstorget utvecklas till en plats för mellanmänskliga möten och en lugn oas i det annars hektiska stadslivet.

Stina Svensson (FI)

gruppledare Fi Göteborg

Alexandra Angelbratt (FI)

sakkunnig miljö och hållbar stadsutveckling Fi Göteborg