Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Emily Nyman Jacoby, legitimerad psykolog

Låt psykologer sjukskriva vid psykisk ohälsa

I dag finns i regel en psykolog i anslutning till varje vårdcentral. Låt dessa få mandat att bedöma psykisk ohälsa vid beslut om sjukskrivning. Det skulle minska godtyckliga bedömningar och minska risken att patienter hamnar i kläm, skriver psykolog Emily Nyman Jacoby.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Riksrevisionen presenterade nyligen en granskning av sjukskrivning vid psykisk ohälsa. I rapporten konstateras ett välkänt faktum; nämligen att läkare inom primärvården i dag har svårt att bedöma dessa tillstånd vilket får konsekvenser för de läkarintyg som ska ligga till grund för sjukskrivning. Svårigheterna handlar främst om följande:

1. Försäkringskassans riktlinjer för utformning av intyg grundar sig på en medicinsk modell som mer eller mindre exkluderar utrymme för beskrivning av psykiatriska diagnoser.

2. De korta besökstider som erbjuds inom primärvården försvårar möjligheten att riktigt kunna bedöma patienters psykiska problematik. ”Ångest, stress och depression låter sig inte mätas på samma sätt som kroppsliga diagnoser”, sägs det. Bedömningarna riskerar därmed bli godtyckliga och bristfälliga.

Patienten i kläm

En uppenbar och lika välkänd konsekvens av detta är att sjukskrivningar avslås. ”Komplettering av läkarintyg” är numera en lika vedertagen arbetsuppgift för en allmänläkare som att lyssna på patientens hjärta. Naturligtvis råkar patienten i kläm – och landar i ett matriskrig. Bedömningarna kan dessutom bli rättsosäkra. Patienter med låg funktionsförmåga står utan ersättning men med krav på att försvara sin diagnos. Arbetsföra patienter riskerar felbedömas som oförmögna – vilket blir kontraproduktivt för arbetsåtergång och behandling av vissa psykiatriska diagnoser. En total bakvändhet!

Slutsatserna av granskningen förbiser tillgängliga resurser. På senare år har man börjat tillstå behovet av psykologer inom primärvården. I dag återfinns i regel en psykolog i anslutning till varje vårdcentral. Låt dessa få mandat att bedöma psykisk ohälsa vid beslut om sjukskrivning.

Behärskar psykisk ohälsa

Utgångspunkten måste rimligtvis vara att legitimerade psykologer behärskar psykisk ohälsa och därmed också har kompetens att tillföra utlåtanden av vikt. Exempel har redan prövats i Norge. En psykologbedömning kan utgöra minst lika betydande underlag vid sjukskrivning av psykisk ohälsa som en läkarbedömning.

Vidare är det rimligt att främja samverkan mellan yrkesgrupper i vården, men i synnerhet mellan läkare och psykologer. Tiden och förtroendet som krävs för att en patient helt och fullt skall kunna dela sin historia framhålls av Riksrevisionen som en svårighet. Men om inte en psykolog har tid och den kliniska förståelsen för patientens historia, säg vem har det då?

Emily Nyman Jacoby

legitimerad psykolog