Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Björn Järbur, sjukhusdirektör NU-sjukvården.
Björn Järbur, sjukhusdirektör NU-sjukvården.

Låt oss reda ut ekonomin och utveckla sjukvården

Historiskt har vi ägnat oproportionerligt stor tid och kraft åt akuta ekonomiska åtgärdsplaner. Det vore mycket bättre om vi i stället tillsammans kunde ägna vår kreativitet och kraft till att utveckla verksamheten, skriver Björn Järbur, sjukhusdirektör NU-sjukvården.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

NU-sjukvården, 19/11

Flera läkare inom primärvården framför sin oro för att medicinsk spetskompetens och viktiga nätverk kommer att gå förlorad när NU-sjukvården nu aktivt arbetar för att med fokus på nytta för patienten hålla oss inom de ekonomiska ramarna som beslutats för sjukhuset.

Betydande insatser

Självklart är sjukhusledningen medveten om att vi leder en stor och komplex kunskapsorganisation. Ett sjukhus är helt beroende på sina duktiga medarbetare. Inom NU-sjukvården har vi många framgångsrika verksamheter som gör betydande insatser både för våra patienter men också för kunskapsbildningen på sikt.

De insatser vi nu gör är att tänka både lång- och kortsiktigt samtidigt. Vi har ingen avsikt att varken avskeda eller säga upp medarbetare eller läkare. De äldre pensionerade läkare som nu inte får förnyade vikariat eller timanställningar har gjort ett viktigt arbete under ett antal år, både kliniskt men också i att skola in yngre kollegor som ska bära stafettpinnen vidare.

I en ansträngd ekonomisk situation är vår bedömning att det bästa för verksamheten är att satsa på de yngre som många år framåt ska kunskapsbilda och nätverka.

Vi är betydligt bättre på medicinsk kvalitet än på att i alla delar jobba effektivt och rationellt. Sjukhusets historia visar tydligt med några undantag att vi inte klarat av att hålla oss inom de ekonomiska ramar som politiken beslutat om.

Vi är betydligt bättre på medicinsk kvalitet än på att i alla delar jobba effektivt och rationellt. Sjukhusets historia visar tydligt med några undantag att vi inte klarat av att hålla oss inom de ekonomiska ramar som politiken beslutat om. Från 2013 till 2018 har NU-sjukvårdens resurser ökat från 4,1 till 5,1 miljarder kronor, en ökning på 24 procent. Frågan som man måste ställa sig är om de avsatta resurserna skulle kunna räcka till en god hälso- och sjukvård på jämlika villkor, vilket är vårt uppdrag.

Här kommer vi nog aldrig att uppnå samsyn med alla inblandade parter. Beroende på vilket perspektiv man företräder kommer argumenteringen att utgå från olika perspektiv. Många vill bevara sina egna positioner och förändring kostar alltid på. Min utgångspunkt är att så länge inte varenda krona som vi använder i verksamheten är optimalt använd så kan vi bättre.

Betydande potential

Det finns betydande utvecklingspotential i bättre gränsöverskridande arbetssätt, effektivare bemanning, tydligt ledarskap och nyttjande av modern teknik.

Ett utvecklat arbetssätt gäller både mellan professioner, mellan olika specialiteter men också mellan olika aktörer i vårdsystemet. Ny lagstiftning om patientens medverkan och inflytande skapar också förutsättningar att tänka och arbeta på nya sätt.

Debattörerna har alla sin dagliga gärning i primärvården. Det finns mycket som pekar på att primärvård eller Nära vård kommer att ha en betydligt större roll i framtiden samtidigt som sjukhusens storlek och betydelse minskar.

Bemanningen av våra verksamheter vilar fortfarande i alltför stor utsträckning på historiska synsätt. I framtiden kommer, av rent befolkningsmässiga orsaker färre personer att leverera service och omvårdnad till fler. Uppgifterna behöver då fördelas på ett annat sätt och nya grupper medarbetare behöver kliva in i sjukhusvärlden. NU- sjukvården har påbörjat detta arbete i det vi kallar uppgiftsväxling. Vad en läkare eller sjuksköterska har gjort tidigare kan inte definiera hur de ska se ut imorgon. Hur många som behövs inom varje profession måste också kunna diskuteras.

Världar svåra att förena

Enligt forskaren Mintzberg kan man se på ett sjukvårdssystem som att det består av fyra olika världar; bota, vårda, leda och samhällsperspektivet. Dessa är svåra att förena har det visat sig inte bara i Sverige utan i hela världen. Vår förmåga att förena dessa olika perspektiv kommer att avgöra hur framgångsrik organisationen blir och vilket värde vi orkar leverera till patienterna.

Utifrån mitt leda-perspektiv skulle jag helst vilja att vi en gång för alla kunde klara ut den ekonomiska frågan. Historiskt har vi ägnat oproportionerligt stor tid och kraft åt akuta ekonomiska åtgärdsplaner. Det vore mycket bättre om vi i stället tillsammans kunde ägna vår kreativitet och kraft till att utveckla verksamheten.

Björn Järbur

sjukhusdirektör NU-sjukvården