Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Likvärdighet. Låt inte rigida administrativa myndighetsgränser inom lärosätena utgöra hinder för utbyten av information, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Låt oss forska på lika villkor

En likvärdig tillgång till forskningsinformation på våra högskolor skulle vara ett stort steg mot det jämställda kunskapssamhället, skriver bland andra Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Forskare och studenter vid svenska lärosäten har i dag mycket olika tillgång till forskningsresultat. Den styrs till stor del av lärosätenas statliga anslag, det vill säga skattemedel, för att via sina bibliotek köpa in elektroniska medier.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I dag publiceras och tillgängliggörs forskningsresultaten i hög grad i elektroniska tidskrifter, vilket teoretiskt sett ger möjligheter för forskare och studenter att verka fritt, utan att vara fysiskt bundna till stora universitetsbibliotek.

Trots flera initiativ på europeisk nivå mot fri tillgång till forskningsinformation så är det en stor skuta att vända. Vi föreslår att Sverige börjar med att ge alla våra forskare likvärdig tillgång till vetenskapliga resultat.

Att så få kritiska röster hörs torde bero på bristande engagemang i strukturen kring tillgången av digitala medier. Allt finns inte gratis tillgängligt på ”nätet”, utan lärosätenas bibliotek lägger betydande resurser på tillgången av forskningsinformation.

Universiteten och högskolorna klarar inte själva att förändra situationen där vi konkurrerar. Politikerna däremot kan revidera de spelregler som låser oss och gör att hur mycket vi än samarbetar kring inköp så är de ekonomiska resurserna knutna till det enskilda lärosätet.

Kraftfull nationell samordning

Vi efterlyser av regeringen ett initiativ till förändring av denna konkurrenssituation. Utred därför:

  • Vad innebär det att förhandla med förlagen om ett nationellt gemensamt basutbud och utgå ifrån den totala mängden forskare vid lärosätena?
  • Vilka vinster finns det genom en centraliserad administration?
  • Ger en nationell upphandling högre eller lägre totala kostnader i förhandlingarna med förlagen?
  • Kan ett avtal tecknas som inkluderar forskare vid andra statliga myndigheter?

Genom att tänka stort kan våra politiker vara offensiva. Låt inte rigida administrativa myndighetsgränser inom lärosätena utgöra hinder för utbyten av information. Ha konkurrens och tillåt självstyre där detta är effektivast, men ha en ny och kraftfull nationell samordning avseende forskarnas tillgång av forskningsresultat!

Morgan Palmqvist

överbibliotekarie, Mittuniversitetet

Thorsteinn Rögnvaldsson

professor, datavetenskap, tf rektor Högskolan i Halmstad

Göran Johansson

professor, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers Tekniska Högskola

Björn Brorström

rektor Högskolan i Borås