Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt nyanlända stärka civilförsvaret

De civila försvarsorganisationerna passar utmärkt för att utbilda nyanlända och skapa ingångar till arbetsmarknaden. Använd dem som motor i integrationsarbetet, skriver bland andra Lotta Olsson, Moderatkvinnorna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I en orolig värld är medborgarnas engagemang och kunskaper av yttersta vikt vid krigs- eller krissituationer. Resurser till frivilligorganisationerna skulle behöva förstärkas. Moderatkvinnorna tror att många skulle utvecklas och må bra i det civila försvaret. Det finns många uppgifter som inte är kopplade till säkerhet eller militärt försvar.

Vi föreslår att frivilligorganisationerna kan användas som en motor i integrationsarbetet. Att låta nyanlända samtidigt som de lär sig färdigheter och svenska, förstärka vårt civilförsvar.

Frivilligorganisationerna kan utgöra en plattform över kulturgränser, samtidigt som ansvarstagande om sig själv och samhället ökar. Vi tror att frivilligorganisationerna skulle sätta människor i meningsfyllda aktiviteter och utbildningar. Nya färdigheter skulle skaffas och en ingång till den svenska arbetsmarknaden skapas.

Svenskundervisning

En positiv effekt vore om frivilligorganisationerna skulle stå för en del av svenskundervisningen, i samband med sina aktiviteter. Det finns i dessa organisationer en lång tradition av socialt arbete och ansvarstagande, samt en inkluderande attityd till sina medmänniskor. Här skulle kvinnor med svag anknytning till arbetsmarknaden ges en chans att bygga kompetenser och skapa kontakter.

Moderatkvinnorna menar att fokus på civilförsvaret kan skapa vägar in på arbetsmarknaden. Det är där integrationen och vägen in i det svenska samhället börjar på riktigt – i skolan eller på arbetsmarknaden. Många av våra nya svenskar har svåra minnen, erfarenheter och kunskaper, som kan vändas och användas till någonting positivt.

I förslaget skulle deltagande vara obligatoriskt och försörjningsstödet bygga på aktivt deltagande, i de civila försvarsorganisationerna. Förslaget kommer från Moderatkvinnornas arbetsgrupp, Samhällsäkerhet och Försvar.

Lotta Olsson (M)

ordf Moderatkvinnornas arbetsgrupp Samhällsäkerhet och Försvar, riksdagsledamot

Åsa Wackelin (M)

Moderatkvinnorna Västra Götaland