Claes Westberg (VV), partiledare Vägvalet.

Låt nya familjecentraler ta hand om psykiska ohälsan

Skolans elevhälsa kan inte ensam ta hand om den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Vi vill därför inrätta ett antal nya familjecentraler för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år, skriver Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har under de senaste åren ökat. Vi är nog alla överens oavsett politisk färg att en satsning på elevhälsan är nödvändig för att hjälpa till att vända detta. Men vi i Vägvalet vill göra mer. Allt kan och ska inte ligga på elevhälsan. Vi behöver därför bredda och stärka vår palett för att kunna fånga upp alla barn, ungdomar och familjer som under en period i livet behöver stöd.

När barnet är mellan 0-6 år finns det ett visst antal familjecentraler och fler är på väg vilket är bra. Men när barnet fyllt sex år ser bilden annorlunda ut. I dag erbjuder alla stadsdelar någon form av familjestöd. Tyvärr kan verksamheterna i de olika stadsdelarna se väldigt olika ut och oftast saknas insatser som riktar sig direkt till barnet.

Likvärdigt stöd

Det är alltså av yttersta vikt att vi som kommun skapar en verksamhet som kan möta de ungas behov och där det inte spelar någon roll i vilken stadsdel man bor.

I över tjugo år fanns just en sådan fungerande verksamhet, nämligen Familjemottagningen (FAMM) i Majorna.

I över tjugo år fanns just en sådan fungerande verksamhet, nämligen Familjemottagningen (FAMM) i Majorna. Man erbjöd bland annat föräldrautbildningen De otroliga åren med tillhörande barngruppen Detektivskolan.

Utöver det fanns det även tillgång till bland annat familjeterapi/rådgivning, ungdomsbehandling, vardagsstöd och olika gruppverksamheter.

För att få en helhetssyn och kontinuitet kring barnet arbetade FAMM aktivt tillsammans med andra verksamheter. 2017 valde stadsdelen Majorna-Linné av budgetskäl att nedmontera verksamheten. Detta trots massiva protester och vittnesmål om verksamhetens nytta.

Vägvalet vill ta vara på FAMM:s upplägg då arbetet gav fina resultat, utan långa väntetider. Därför ligger det i Vägvalets budget för 2019 en satsning på att införa familjecentraler för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Att arbeta på så sätt är förebyggande men också en långsiktig investering för barnen.

Frida Westler (VV)

suppleant styrelsen Vägvalet

Catarina Pettersson (VV)

partiombudsman Vägvalet

Claes Westberg (VV)

partiledare Vägvalet