Ungerns agerande är inget annat än en skandal, skriver debattören. Bild: Tamas Kovacs/MTI
Ungerns agerande är inget annat än en skandal, skriver debattören. Bild: Tamas Kovacs/MTI

Låt inte Ungern använda coronakrisen för att slå sönder demokratin

När resten av Europa samlas för att tillsammans ta oss igenom den här coronakrisen så väljer Ungerns premiärminister Viktor Orban att ta tillfället i akt och göra staten mer auktoritär, skriver Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige och Europa genomgår just nu en av de svåraste prövningarna i modern tid. I dessa tillfällen måste vi tillsammans arbeta målmedvetet och handfast. Dessvärre finns det dock opportunister som använder situationen för att stärka sin makt, bland dessa Ungerns premiärminister Viktor Orban. Nu måste EU tydligt markera mot landet och i förlängningen hota att dra in de ekonomiska stöden.

Det är svåra tider. Människor här i Sverige och runtom i världen står inför en kris vi inte vet resultatet av. De flesta av oss är oroliga, för vår egen eller familjens hälsa. För om sjukvården ska mäkta med denna enorma uppgift. Många riskerar nu sina jobb och kan känna oro för om det går att betala räkningarna. Vi oroar nog oss alla för de ekonomiska konsekvenserna och hur företagen ska klara sig.

Försvagar demokratin

Rädslan är befogad och alla nivåer av samhället måste fortsätta agera för att platta till kurvan av smittade – något som görs i land efter land. Här i Sverige har inresor förbjudits, gymnasieskolor och högre utbildnings har stängts. Österrike förbjuder folksamlingar med fler än fem personer. Italien, Spanien, Frankrike och flera delstater i USA har helt stängt ned. Alla gör saker för att minska utbrottet. I det här akuta läget väljer Ungern och dess regering att, istället för att göra allt man kan för att begränsa virusutbrottet, jobba för att försvaga den redan hårt tärda demokratin.

Denna carte-blanche ger Orbán nästan obegränsade befogenheter som påminner om diktaturer andra delar av världen.

Landets populistiska premiärminister Viktor Orban har genom en föreslagen lagändring tagit tillfället i akt att ge sig själv mer makt och parlamentet mindre, med förevändningen att det krävs mot smittspridningen. Om förslaget antas, skulle hans regering få kraftfulla nödbefogenheter utan ett bestämt slut – med andra ord så länge den själv anser att den behöver det.

Påminner om andra diktaturer

Även om åtgärder för att kunna fatta beslut snabbare och effektivare kan vara nödvändiga under en pandemi, måste det fortfarande finnas ett fungerande ansvarsutkrävande. Det aktuella lagförslaget skulle avskaffa möjligheten för Ungerns parlament att se över vad regeringen gör. Med andra ord skulle Orban ensam kunna styra landet utan parlamentarisk kontroll under obestämd tid.

Denna carte-blanche ger Orbán nästan obegränsade befogenheter som påminner om diktaturer andra delar av världen. Inte bara det, lagförslaget skulle också kriminalisera spridandet av så kallade ”falska nyheter” – ett tydligt hot mot journalister som kritiserar eller ifrågasätter regeringens åtgärder. Allt är i samma linje som Ungern rört sig de senaste åren – åtgärder mot öppnare medier och utbildning, och för en alltmer auktoritär stat.

EU måste markera

Ungerns agerande är inget annat än en skandal. När resten av Europa samlas för att tillsammans ta oss igenom den här krisen så väljer Viktor Orban att ta tillfället i akt och göra staten mer auktoritär. Detta måste EU klart och tydligt markera mot och i förlängningen hota att dra in de ekonomiska stöden. Lever ett land inte upp till kraven ska det genast leda till kännbara följder.

Dessa steg från Ungern flyttar fokus från det viktiga arbetet att besegra coronaviruset. Inte bara det, det riskerar att dra landet längre bort från en fungerande demokrati, och försätta det i en situation på andra sidan corona som det kan bli svårt att ta sig tillbaka från Inget av detta kan vi acceptera.

Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker