Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det borde vara en självklarhet att Sverige fullt ut understöder ett gemensamt regelverk för minskat tobaksbruk i EU. Inte minst för våra barn och ungas skull, skriver debattörerna.

Låt inte tobaksbolagens profit gå före barns hälsa

Regeringen måste bli mer offensiv i det långsiktiga arbetet att minska rökningen i samhället. Börja med att stödja ett gemensamt regelverk för minskat tobaksbruk i EU, skriver bland andra Inger Ros, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige missar sina mål i folkhälsoarbetet mot rökningen. Detta drabbar våra barn och unga. Det är därför dags att skingra rökridåerna i Bryssel och se till att Sverige fullt ut stödjer ett gemensamt regelverk för minskat tobaksbruk. För inte tar väl regeringen större hänsyn till tobaksindustrin än till barn och ungas hälsa?

Tobaksrökning är den i särklass vanligaste orsaken till ohälsa, allvarlig sjukdom och död i förtid. Rökningen vållar ett mycket stort lidande och sjukvårdens kostnader för vård och behandling av människor med rökrelaterade sjukdomar är enorma. Tobak är starkt beroendeframkallande och rökare behöver oftast hjälp för att komma ur beroendet.

Åtgärder för att minska tobaksrökningen är, i de flesta fall, framgångsrika. Ändå röker minst en miljon människor i Sverige. Varje år dör cirka 6 500 personer i Sverige av rökning. Det är fler än trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans.

Globalt har 63 procent av alla dödsfall på grund av icke smittsamma sjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdom och kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) rökning som huvudsaklig riskfaktor.

Förstärk politiken mot tobak

Det finns således all anledning att ytterligare förstärka politiken mot tobak. Regeringens långsiktiga åtgärdsplan räcker inte. De folkhälsomål kring rökning som sattes upp 2003 har inte uppfyllts på långa vägar. Många föräldrar röker och det är väl känt att barn tar efter föräldrars rökvanor. Den viktigaste orsaken till att barn börjar röka är att deras föräldrar gör det. En avgörande faktor för att fasa ut tobaksrökningen är att barn och ungdomar garanteras en rökfri uppväxt.

Ett viktigt steg på vägen är att EU:s nya föreslagna regelverk för tobaksprodukter, som ska bidra till minskad rökning inom unionen, införs utan begränsningar. Här finns flera insatser som direkt kopplas till unga. I väntan på att man beslutar om ett totalt förbud mot försäljning av cigaretter och annan röktobak bör man bedriva ett målmedvetet arbete mot rökning.

Varningsinformation påverkar

Tillgänglig forskning visar att tydlig och stor varningsinformation i text och bild påverkar köpviljan.

I den här frågan får skyddet mot näringsidkares rätt att exponera sitt varumärke inte väga tyngre än folkhälsan.

Sverige har den lägsta andelen rökare i EU. Siffran har minskat genom åren från en andel på cirka 30 procent år 1980 till 13 procent i dag. Det är bra. Men samtidigt döljer denna siffra det faktum att:

  • * 40 procent av alla Stockholmsflickor i årskurs 2 på gymnasiet röker.
  • * Allt fler kvinnor drabbas och dör på grund av kol, den enda folksjukdomen där antalet döda ökar.
  • * Kvinnor/flickor drabbas hårdare kroppsligen av rökning till exempel med lungskador och hjärt-kärlskador.

Över en halv miljon människor i Sverige i dag har kol. Men endast var femte drabbad har fått diagnos.

Rökavvänjning viktigaste insatsen

Sjukdomen kol uppkommer långsamt, under loppet av decennier och drabbar hälften av alla rökare. Sjukdomen ger ofta svåra symtom för den sjuke och rökstopp är den enda insats som kan bromsa en gradvis försämrad lungfunktion.

De 13 procent rökare vi har i landet löper stor risk att få hjärt-kärlsjukdom, kol och cancer. Därför är rökavvänjning och insatser för att barn och unga inte ska börja röka en av de allra viktigaste insatserna för folkhälsan.

  • * Vi anser att Sverige ska driva en mer offensiv tobakspolitik, bland annat genom att öppna för neutrala förpackningar, exponeringsförbud, höja tobaksskatten och införa en bortre gräns när landet ska vara rökfritt.

  • * Ta tillvara de goda exemplen på offensiv anti-tobakspolitik från bland annat Nya Zeeland, Australien, Norge och Finland.

I väntan på att dessa mål uppnås måste Sverige åtminstone göra som en majoritet av unionsländerna, stöda förslaget om minst 75 procents hälsovarningar.

Det borde vara en självklarhet att ett medlemsland i EU fullt ut understöder ett gemensamt regelverk för minskat tobaksbruk. Inte minst för våra barn och ungas skull.

Inger Ros

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Kjell Larsson

professor i lungmedicin, Karolinska institutet

Karin Schenck-Gustafsson

professor i kardiologi, Karolinska Institutet

Bild: Bild: Anders Norderman
Bild: Bild: Anders Norderman