Föreningsstöd ska inte gå till gudstjänstverksamhet och alla föreningar som får del av stadens stöd ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer, skriver debattörerna.  Bild: Fredrik Sandberg, Pressbilder
Föreningsstöd ska inte gå till gudstjänstverksamhet och alla föreningar som får del av stadens stöd ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg, Pressbilder

Låt inte rädslan för extremism slå ut goda krafter

Vaksamheten gentemot religiös extremism får inte bli så nervös att vi är säger nej tack till goda insatser som hämtar motivation och inspiration i religiös tro och livsåskådning. Rädslan och intoleransen får inte segra över förnuftet, skriver Elisabet Lann (KD) och David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För två år sedan uppmärksammades Kristdemokraterna på att Opalkyrkan i Tynnered nekats föreningsstöd för att bygga nya lokaler ämnade för verksamhet som riktar sig till barn och unga i ett av stadens utsatta områden. Snart vittnade andra konfessionella föreningar också om att de inte längre fick del av föreningsstödet. Skälet var en ny tillämpning av stadens regelverk som innebar att religiösa föreningar inte längre kunde få bidrag till idrotts- eller friluftsverksamheter som var öppna för alla.

Föreningarna vittnar om att de i kontakt med stadens tjänstepersoner uppmanats att revidera sina stadgar eller på andra vis tvätta bort det religiösa i sin framtoning. Hanteringen kan tyckas pragmatisk men avslöjar samtidigt en okunskap om vad personlig tro är för människor som väljer att vara aktiva i religiöst församlingsliv.

I beslutet framgår att en liten bön eller annat religiöst inslag inte ska diskvalificera föreningen från stöd

Nu har Alliansen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstat igenom nya riktlinjer för föreningsstöd som säkrar att även religiösa föreningar har möjlighet att söka stöd för sådan verksamhet som inte består av religiöst arbete. I beslutet framgår att en liten bön eller annat religiöst inslag inte ska diskvalificera föreningen från stöd.

Fatta inte beslut av rädsla

Föreningsstöd ska inte gå till gudstjänstverksamhet och alla föreningar som får del av stadens stöd ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer. Men vaksamheten gentemot religiös extremism får inte bli så nervös att vi är säger nej tack till goda insatser som hämtar motivation och inspiration i religiös tro och livsåskådning. Rädslan och intoleransen får inte segra över förnuftet.

När vi anar extremism i varje religiöst uttryck glömmer vi lätt alla insatser och handlingar som människor och församlingar riktat till medmänniskor i nöd inspirerade av religiösa uppmaningar om att älska sin nästa eller ta vara på sin broder

När vi anar extremism i varje religiöst uttryck glömmer vi lätt alla insatser och handlingar som människor och församlingar riktat till medmänniskor i nöd inspirerade av religiösa uppmaningar om att älska sin nästa eller ta vara på sin broder. Men kan vi ens föreställa oss hur vårt samhälle skulle se ut utan alla de religiöst grundade gärningar som genom åren utförts i kärlek och omsorg om medmänniskor i social utsatthet, i sorg eller ensamhet? Soppkök, diakoni, själavård och missbruksvård som täckt upp där det offentliga inte räckt till.

Extremismen är en avart som ska bekämpas. Men att tacka nej till goda gärningar utförda i kärlek och av solidaritet av människor som motiveras av personlig tro vore dumt. De nya riktlinjerna är ett viktigt steg på vägen. Vi måste ta tillvara på alla goda krafter för att bygga gemenskap och tillit i ett samhälle som håller på att dras isär av polarisering och misstänksamhet.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd och ordförande i idrotts- och föreningsnämnden

David Lega (KD), Europaparlamentariker