Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt inte populismen växa

DEBATT: Jag håller med Cecilia Wikström om att EU-myterna måste avlivas. Men de måste bemötas konkret och inte bara i allmänna ordalag, skriver Annika Dejmek.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Annika Dejmek
Annika Dejmek

Replik

EU:s framtid, 29/6

Det är skrämmande att de som nu jublar över Brexit-sidans seger torgför samma gamla förenklade, ogrundade påståenden om EU. Men det är ännu mera skrämmande att politiker indirekt stöder dessa myter genom sin svävande, till intet förpliktigande EU-kritik.

För att avliva EU-myterna krävs det att de bemöts konkret och inte bara i allmänna ordalag. Några exempel: Det är inte byråkrater som stiftar lagar utan EU-parlamentet och Rådet där en svensk minister är med och röstar och 70 – 80 procent av alla beslut är enhälliga. Den ”enorma” EU-byråkratin utgörs av en person per 15 000 EU-invånare medan vi i Sverige har en statlig tjänsteman per 500 invånare som sysslar med näringslivsfrågor. Vi är nettobetalare till EU därför att de rikare länderna ska stödja de fattigare ekonomiskt, hur kan det strida mot den i Sverige annars så varmt omhuldade solidaritetstanken?

Bristfällig kunskap

Tyvärr är kunskapen om EU bristfällig. Så här sammanfattar den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) sina slutsatser: ”Ett grundläggande problem är den omfattande kunskapsbrist som finns i samhället om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån och vice versa”. Två tredjedelar av svenska universitetslärare i statskunskap vet inte vilka som är EU:s lagstiftande organ och även ett flertal beslutsfattare och journalister har bristfälliga EU-kunskaper.

Om EU-kunniga och intresserade journalister vinnlade sig om att förmedla basala kunskaper om hur EU fungerar och ifrågasätta politiker som försöker plocka poäng med populistisk EU-kritik skulle det skapa en allmän opinion, grundad på förnuft och kunskap. Okunskap och tystnad är bästa grogrunden för populism.

Annika Dejmek

Europavän och mor till en EU-byråkrat