Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt göteborgarna få avgöra vilken p-app de vill ha

Om Göteborgs stads Parkerings egen app är så bra, varför är de oroliga för konkurrens? Ett flertal aktörer leder oundvikligt till snabbare teknologiutveckling och nya tjänster, skriver Anders Bäck, EasyPark.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

P-appar, 30/10 och 2/11

“Skrämselpropaganda från det multinationella EasyPark” – Så inleder Göteborgs stads Parkering – något defensivt – sin replik när vi påpekat att det vore bra för Göteborg om fler parkeringsappar skulle tillåtas i staden.

Påståendet att vi försökt “kringgå upphandlingsrätten” och vill verka på marknaden ensamma är helt felaktigt. Det vi föreslagit är motsatsen, att öppna upp marknaden för flera aktörer genom nyttjanderättsavtal. Att det är bra med monopol är stadens position, inte vår. När det hävdas att flera aktörer redan får verka i staden är även det felaktigt – påståendet rör endast ett fåtal privata parkeringar, som utgör en mycket liten del av det totala antalet parkeringsplatser.

Att öppna marknaden för fler mjukvaruleverantörer kommer inte kosta Göteborgs kommun något.

Att öppna marknaden för fler mjukvaruleverantörer kommer inte kosta Göteborgs kommun något. Parkeringsbolaget menar dessutom att det “inte är konstigt” att de förbjudit alla andra appar att verka i staden, men det bör noteras att detta är närmast unikt i Sverige. Merparten av svenska städer, inklusive Stockholm och Malmö tillåter flera alternativ.

När det gäller hur apparna kan användas för att förbättra för staden faller det på sin egen orimlighet att Göteborg skulle ha kapacitet att ligga längre fram än etablerade techbolag. Tänker staden också utveckla ett eget textredigeringsverktyg, och ta upp kampen mot Microsoft? Eller en egen sökmotor? Och om Göteborgs stads Parkerings egen app är så bra, varför är de oroliga för konkurrens? Ett flertal aktörer leder oundvikligt till snabbare teknologiutveckling och nya tjänster.

Att deras app inte skulle kostat några offentliga medel att ta fram, ens i utvecklingsfasen, är heller inte realistiskt. Vi lägger mellan 50-100 miljoner årligen på utveckling av vår app, och det säger sig självt att Göteborg måste investera, om målet är att erbjuda en likvärdig tjänst som etablerade aktörer.

Vi hoppas att kommunfullmäktige kommer låta göteborgare – och besökare – prova vår app. Om de inte gillar den så kan de välja något annat alternativ.

Men vi vill trots allt ge Göteborgs stads Parkering och staden som helhet en möjlighet – om ni kan redovisa alla kostnader relaterade till appen sedan den började utvecklas så tar vi, och Göteborgs skattebetalare får man anta, gärna del av dessa uppgifter.

Slutligen undrar parkeringsbolaget huruvida vi vill vara med i den “långsiktiga och hållbara utvecklingen av Göteborg”. Det vill vi gärna, och vi är det redan på andra platser i Sverige, genom att förse kommunerna med data och invånarna med nya innovationer – som möjlighet att söka efter lediga parkeringsplatser.

Vi hoppas att kommunfullmäktige kommer låta göteborgare – och besökare – prova vår app. Om de inte gillar den så kan de välja något annat alternativ. Det var all skrämselpropaganda för den här gången.

Anders Bäck

Sverigechef EasyPark