Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Datainspektionens slutsats att kommunala bostadsbolag behöver tillstånd för kameraövervakning är felaktig, skriver David Schreiber och Daniel Maxstad.

Låt även kommunala bostadsbolag kamerabevaka utan tillstånd

Datainspektionen anser att privata bostadsbolag inte behöver söka tillstånd för kamerabevakning av sina fastigheter men att kommunala bostadsbolag behöver det. DI gör en felaktig tolkning av lagen, skriver David Schreiber, advokat, och Daniel Maxstad, jurist.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 1:e augusti trädde den nya kamerabevakningslagen i kraft, vilket innebär att det inte längre krävs ett tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera. De enda som behöver tillstånd är aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse och där bevakningen sker på allmän plats. För filmmaterialet gäller GDPR.

Kamerabevakning av allmänna platser är omdebatterat. En undersökning från Lunds universitet (2018-04-18) visar dock att nio av tio svenskar är positiva till övervakningskameror på allmän plats. För just bostadsbolag, särskilt i utsatta områden, är kamerabevakning nödvändigt för att upprätthålla en trygg boendemiljö.

Fritt fram för de privata

Enligt den nya lagen är det fritt fram för privata bostadsbolag att kamerabevaka allmänna platser på sina fastigheter eftersom de inte utför uppgifter av allmänt intresse. Men vad gäller för kommunala bostadsbolag?

Nio av tio svenskar är positiva till övervakningskameror på allmän plats

Datainspektionen, som utfärdar tillstånden, menar att kommunala bostadsbolag anses utföra uppgifter av allmänt intresse och därmed är tillståndspliktiga. Datainspektionens agerande i frågan är problematiskt, dels för att deras påstående att kommunala bostadsbolag utför uppgifter av allmänt intresse är felaktigt, dels för att deras information är bristfällig.

Gör en annan tolkning

Kamerabevakningslagen bygger på GDPR. Enligt oss är den enda rimliga tolkningen att kommunala bostadsbolags verksamhet inte utgör en uppgift av allmänt intresse i GDPR:s mening. Vår tolkning bygger på uttalanden från EU:s vägledande institutioner och den svenska Dataskyddsutredningen. Kommunala bostadsbolag behöver inte heller utse dataskyddsombud. Detta är däremot ett krav för myndigheter, vilket också talar emot att kommunala bostadsbolag skulle utföra myndighetsliknande uppgifter. I övrigt måste bolagen följa GDPR vad gäller det filmade materialet.

Otydligheten gör att kommunala bostadsbolag antingen måste söka tidskrävande tillstånd, som senare kan visa sig vara onödiga, eller hålla allmänna områden obevakade, vilket kan leda till osäkrare boendemiljöer. Som tillsynsmyndighet med rollen att även informera måste därför Datainspektionen ta sitt ansvar och ge korrekt vägledning.

David Schreiber

advokat

Daniel Maxstad

jurist

David Schreiber är advokat med många års erfarenhet av dataskyddsfrågor i bostadsbolag.

Daniel Maxstad är jurist och har skrivit sitt examensarbete om dataskyddsförordningen i kommunala bostadsbolag.