Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lärarpraktiken ska utvecklas

Den verksamhetsförlagda delen (VFU) är av stor betydelse för lärarutbildningens kvalitet. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samverkan med alla berörda parter för att utveckla denna ytterligare, skriver bland andra Maria Jarl, Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Lärarutbildningen, 7/11

Forskning visar att VFU:n är viktig för att studenterna ska utveckla en förståelse för vad lärarrollen innebär, tillägna sig viktiga kompetenser för praktiskt klassrumsarbete och tillgodogöra sig utbildningens teoretiska delar. Vi, som representerar Göteborgs universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad, delar Lärarförbundet Students bild av att det finns stora utmaningar, och ser fram emot fortsatt dialog.

Kan utvecklas ytterligare

Göteborgs universitet och skolhuvudmännen i regionen arbetar kontinuerligt för att skapa hög kvalitet i lärarutbildningen. En förutsättning för dess utbyggnad har varit att det finns god tillgång till VFU-placeringar med hög kvalitet hos skolhuvudmännen som strävar efter att skapa goda förutsättningar för förskollärare och lärare att utbilda sig som handledare genom universitetets handledarutbildning. Men fler behöver utbildas. Förskole-chefer och rektorer avsätter tid för handledning av studenterna, men arbetet kan utvecklas ytterligare.

Ytterst är det universitetets ansvar att se till att lärarutbildningen håller hög kvalitet, men förutsättningarna skapar vi tillsammans. Det finns ett ömsesidigt beroende och stort förtroende mellan universitetet och skolhuvudmännen. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är ett gemensamt intresse och ansvar.

Genom Lärarutbildningens samverkansråd, som inrättades 2016 och där universitetet och skolhuvudmännen deltar på lika villkor, fördjupar vi samarbetet ytterligare. Arbetet i samverkansrådet, där också studenterna ingår, präglas av ambitionen att öka dialogen och det gemensamma ansvarstagandet. Det förutsätter god kontakt och insikt i varandras organisationer på flera nivåer.

Stärker samarbetet

I samverkansrådet har vi inlett ett arbete med att förnya de gemensamma riktlinjerna för VFU. Vi kommer också att förnya de avtal som ligger till grund för samarbetet kring VFU. Men vi stärker också samarbetet kring praktiknära forskning och forskarskolan CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Vi tar fram gemensamma avtal för adjungeringar av skolans lektorer till universitetet och av universitetets lärare och forskare till skolan och förskolan. Vi arbetar tillsammans för att utveckla såväl lärarutbildningen som skolväsendet i regionen. Vi ser framåt med tillförsikt.

Maria Jarl

ordförande samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet

Åke Ingerman

dekan utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bengt Randén

utbildningschef, Göteborgsregionens kommunalförbund

Jan Mellgren

verksamhetschef Göteborgs stad