Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lärarna gör ett tungt men fantastiskt arbete med våra barn med all undervisning och relationsskapande med de begränsade resurser huvudmännen beviljar, skriver debattörerna.  Bild: Privat, Jessica Gow/TT, David Lagerlöf
Lärarna gör ett tungt men fantastiskt arbete med våra barn med all undervisning och relationsskapande med de begränsade resurser huvudmännen beviljar, skriver debattörerna. Bild: Privat, Jessica Gow/TT, David Lagerlöf

Lärarna ska inte bära ansvar för den otrygga skolan

Att ge lärarna befogenhet att ingripa med allt mer auktoritära grepp kommer inte skapa en tryggare skola. Låt i stället ansvaret ligga på dem som enligt lag har skyldighet att ge eleverna en god skolgång – huvudmännen, skriver skoldebattörerna Claes Jenninger och Jiang Millington.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

till Lärarnas befogenheter, 23/9

Roger Haddad (L), tillika vice ordförande i utbildningsutskottet, skriver den 23 september att ”vi måste värna om alla elevers rätt till bra undervisning och där de behöver stöd också får det”. Det har han alldeles rätt i.

Han skriver också att ”de som leder det pedagogiska arbetet och undervisningen också är de som ytterst ansvarar för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummet”. Det har han alldeles fel i.

Riktar kritik åt fel håll

Den som är ytterst ansvarig för att Skollagens och styrdokumentens krav på att skolan fungerar för trygghet och bra undervisning för alla elever och personal är den som äger skolan. I Sverige är 290 kommuner och ett tusental fristående skolor huvudman för sina skolor. Att huvudmannen har det yttersta ansvaret beskriver Skollagen (kapitel 2, paragraf 8). Skollagen har Haddad och övriga riksdagspartier enhälligt beslutat.

För att följa upp att huvudmännen inte brister i sitt ansvar inrättade riksdagen 2006 Barn- och elevombudet, BEO. I en del fall har BEO funnit brister och krävt skadestånd av huvudmän som inte gett personalen stöd, fortbildning och resurser för sitt arbete. Den myndigheten vill Roger Haddad nu lägga ner.

Haddad skriver att BEO ”allt mer framstår som ombud för stökiga elever än för lärare som tar sitt ansvar”. Någon enda lärare har BEO aldrig krävt på skadestånd. Men att de känt sig utpekade är lätt att förstå, eftersom huvudmän ytterst sällan tagit på sig sitt lagstadgade ansvar för brister. I stället har många kommuner köpt dyra försäkringar mot skadestånd och hellre valt att processa i tings- och hovrätter än att förse sina lärare med tillräckliga resurser.

Auktoritära medel skapar inte trygghet

Vem ska då ansvara för tryggheten i skolan enligt Haddad? Jo, lärarna. Och hur ska de göra det? Med ”ökade befogenheter”? Med lite mer preciserade våldsinsatser ska oroliga och försummade elever förvisas från undervisningen, om man läser Haddad rätt. Huvudmäns ansvar nämner han inte alls.

Med lite mer preciserade våldsinsatser ska oroliga och försummade elever förvisas från undervisningen, om man läser Haddad rätt

Lärarna i skolorna är extremt stressade. Det visar inte minst den galopperande lärarbristen. Lärarna gör ett tungt men fantastiskt arbete med våra barn med all undervisning och relationsskapande med de begränsade resurser huvudmännen beviljar. Men vem vill till slut vara lärare om man med fysiska bestraffningar, som vi 1958 kastade ut med skolagan, ovanpå alla sina uppgifter och ansvar dessutom ska axla det ansvar som huvudmännen sviker?

Claes Jenninger, lärare, författare, skoldebattör

Jiang Millington, skoldebattör