Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vädjar nu till svenska läkare och medicinsk personal att ta sig själva och den medicinska etiken på allvar och vägra medverka till deportationer, skriver barnläkaren Henry Ascher med många fler.

Läkare – vägra medverka vid deportationerna!

Hur är det etiskt möjligt för läkare att medverka vid deportationer till Afghanistan? Enligt EU:s råd ska minst en läkare följa med på planen som deporterar unga människor från Sverige till Afghanistan. Den danska läkarföreningen rekommenderar sina medlemmar att inte medverka vid utvisningstransporter. Det ställer frågan på sin spets – hur gör svenska läkare och annan medicinsk personal? skriver bland andra barnläkarna Lars H Gustafsson och Henry Ascher.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Någonstans förbereder sig en läkare. Och på ett förvar i Kållered sitter minst tolv unga människor som också fått order att förbereda sig. Hur många fler unga afghaner som samlats ihop runtom i Sverige efter att ha levt här en längre tid vet endast Migrationsverket.

LÄS MER: Nu tvångsutvisas de till Afghanistan

De ska deporteras på ett plan med beräknad avgång sent i kväll, tisdagen den 28 mars. Till Afghanistan, dit UD avråder svenskar från att resa och där säkerhetsläget har förvärrats ytterligare den senaste tiden enligt Migrationsverkets egna färska rapport. Där inte ens Sveriges ambassadör vet vad som händer med de som deporteras.

Planet är beräknat att lyfta från Landvetter för att via Wien flyga till Kabul, huvudstaden i Afghanistan. Det sker i en så kallad internationell Frontex-aktion som övervakas av gränspolis och militär och operationen lär den här gången vara samordnad mellan Finland, Sverige och Österrike.

Särskilda regler finns för sådana här insatser, fattade av Europiska Unionen – Råd om gemensamma flygningar för återsändande (2004/573/EG). Där står bland annat att på varje plan ska minst en läkare närvara, liksom lämplig medicinsk personal.

Undrar vilken läkare som följer med? Och hur hen förbereder sig?

Läkarens uppgifter ombord

Vi förutsätter att läkaren som tackat ja till detta uppdrag satt sig in i råden om vad hen ska göra ombord, till exempel:

  • Läkaren skall ha tillgång till de återvändandes sjukjournaler och informeras före avgång om deras hälsotillstånd. Dittills okända medicinska förhållanden som upptäcks omedelbart före avgången och riskerar att påverka verkställandet av återsändandet skall bedömas i samråd med ansvariga myndigheter.
  • Endast läkaren får ge de återvändande medicin, efter en noggrann medicinsk diagnos. Medicin som de återvändande behöver under flygningen skall finnas ombord.
  • Det är inte tillåtet, rent av förbjudet att använda lugnande medel för att underlätta återsändandet; ”Detta utesluter dock inte att man kan vidta nödåtgärder med hänsyn till flygsäkerheten”.

Regler om tvångsåtgärder

Den medföljande läkaren måste också känna till och följa reglerna om tvångsåtgärder:

  • Tvångsåtgärder skall användas med behörig respekt för de återvändandes individuella rättigheter.
  • Tvång kan användas på personer som nekar till eller motsätter sig återsändandet. Alla tvångsåtgärder skall vara rimliga och hållas inom gränserna för vad som är godtagbart. Den återvändandes värdighet och fysiska integritet skall upprätthållas. Det innebär att man i tveksamma fall skall avbryta återsändandeoperationen, inklusive användningen av legala tvångsmedel som motiveras av den återvändandes motstånd och farlighetsgrad, enligt principen ”inga återsändanden till varje pris”.

Eventuella tvångsåtgärder får inte hindra eller riskera den återvändandes förmåga att andas normalt; ”Om tvångsåtgärder används skall man se till att den återvändandes bröstkorg hålls i upprätt ställning och att ingenting trycker på bröstkorgen för att inte förhindra den normala andningsfunktionen”.

Absurd läsning

För oss som lekmän och även oss som professionella utgör råden en absurd och grotesk läsning.

Var går gränsen mellan tvång och vad som är godtagbart samt behörig respekt för de återvändandes individuella rättigheter?

Och vi undrar vad läkaren som förbereder sig för att vara med ombord på planet tänker?

I Sverige svär läkare inte Hippokrates ed, men måste följa Läkarförbundets etiska regler som stadgar:

1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud…

6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.”

Patientens rätt till värdighet

I Lissabondeklarationen, antagen av WMA (World Medical Association) 1981, understryks patientens rätt till värdighet och att tvångsmedicinering inte får förekomma utan medicinska skäl – och då endast om den är förenlig med läkaretikens grundprinciper.

Och så sent som för ett år sedan, i april 2016, påminde WMA om sitt ställningstagande om medicinsk vård för flyktingar (Ottawa, 1998) och upprepade att läkare inte kan tvingas till några icke-medicinskt befogade åtgärder för att underlätta deportation eller förflyttning från landet.

Som en följd av detta har den danska läkarföreningen rekommenderat sina medlemmar att inte medverka vid utvisningstransporter av detta slag.

Vi vädjar nu till svenska läkare och medicinsk personal att ta sig själva och den medicinska etiken på allvar och vägra medverka till deportationer!

Lars H Gustafsson, barnläkare

Henry Ascher, barnläkare

Matilda Brinck-Larsen, Agape och Sandarna lag C

Cajsa Malmström, #vistårinteut:

Kinna Skoglund, #vistårinteut:

Sara Edvardson Ehrnborg, #vistårinteut:

Wilda Anna Persson, #vistårinteut:

Anna Rasmussen, #vistårinteut

Kajsa Sundholm, #vistårinteut

Terese Hansen, #vistårinteut

Ulrika Brosché, #vistårinteut

Emma Salomonsson fd Rasmussen, #vistårinteut

Anna Calderon, #vistårinteut

Malin Ericsson, #vistårinteut

Monika Ågren, #vistårinteut

Magdalena Runeson, #vistårinteut

Kirsti Wennerholm, #vistårinteut

Cecilia Herdenstam, #vistårinteut

Sissel Larberg, #vistårinteut

Marcela Rojas, #vistårinteut

Stina Berge, #vistårinteut

Linda Vånemo, #vistårinteut

Anna Kjellberg, barnläkare, #vistårinteut

Jenny Lilja, #vistårinteut

Britt-Marie Johansson, #vistårinteut

Zara Ulaj, #vistårinteut

Lotta Lagnander, asylrättsjurist, Lagborg juridik,

Anna Nyberg, #vistårinteut

Lotta Lilja Pittuco, #vistårinteut

Jenny Kirsten Bille, #vistårinteut

Kataline Östman, #vistårinteut

Gunilla Wrangstål, #vistårinteut

Katja Finger, #vistårinteut

Hanna Lönegård, #vistårinteut

Ninia Egard, teamchef inom familjehemsvård, #vistårinteut

Margareta Spåmans Öst, #vistårinteut

Emma Baster, #vistårinteut

Malin Sjöberg, #vistårinteut

Maja Andersson, #vistårinteut

Carolina Kristell, #vistårinteut

Ute Stöckman, lärare, #vistårinteut

Päivi Olsson, #vistårinteut

Valida Cicen, studiehandledare, #vistårinteut

Ylva Sköld, #vistårinteut

Maud Ericsson, #vistårinteut

Lena Karlsson Saranpää

Kristina Zanotti, #vistårinteut

Maida Music-Duvelek, #vistårinteut

Bo-Gunnar Wennberg, #vistårinteut

Lena Tjäder, #vistårinteut

Mona Kristoffersson, #vistårinteut

Gunnel Wittmeyer, #vistårinteut

Petra Rudberg, #vistårinteut

Anna-Carin Fröberg, #vistårinteut

Gunilla Ahrén Palmquist, specialpedagog, #vistårinteut

Ingrid Grundström, #vistårinteut

Annika Eiranson, lärare, #vistårinteut

Christina Vargas, #vistårinteut