Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
I debattartikeln av Johan Trouvé och Åsa Vikner påstås att det är lägsta pris som kommer att avgöra vem som tar hem upphandlingen och att det hade varit bättre med ett fast pris som leverantörerna kunde förhålla sig till. Detta är inte korrekt. Bild: Fredrik Sandberg/TT
I debattartikeln av Johan Trouvé och Åsa Vikner påstås att det är lägsta pris som kommer att avgöra vem som tar hem upphandlingen och att det hade varit bättre med ett fast pris som leverantörerna kunde förhålla sig till. Detta är inte korrekt. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Lägst pris avgör inte komvux framtid

Johan Trouvé och Åsa Vikner påstår att det är lägsta pris som kommer att avgöra vem som tar hem upphandlingen om vuxenutbildningen i Göteborg. Detta är inte korrekt, skriver debattörerna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Vuxenutbildningen, 27/1

Det är alldeles riktigt att den pågående vuxenutbildningsupphandlingen är en av de största i sitt slag i Sverige. Här har staden Göteborg ett särskilt ansvar att sätta tydliga ramar för hur skattepengar skall användas på bästa sätt, hur kvaliteten i utbildningarna skall bli högsta möjliga och hur målgruppers behov skall mötas effekt och ändamålsenligt.

I debattartikeln av Johan Trouvé och Åsa Vikner påstås att det är lägsta pris som kommer att avgöra vem som tar hem upphandlingen och att det hade varit bättre med ett fast pris som leverantörerna kunde förhålla sig till. Detta är inte korrekt.

I upphandlingen flyttar staden fram positionerna gällande kravställandet på leverantörerna. Målsättningen är att höja kvaliteten och få en bättre användning av skattemedlen. Vi har också utvärderat leverantörerna utifrån ett antal mervärden. I utvärderingen skall 65 procent kvalitet och 35 procent pris vägas samman. Vi låter leverantörerna, till skillnad från tidigare, sätta pris på sin tjänst och vi minskar antalet leverantörer för att inte använda skattemedel till att betala ut dyra garantibelopp för halvfulla kurser. Det är en förändring av spelplanen som sammantaget innebär att färre leverantörer med högre krav på sig kommer att leverera vuxenutbildning framöver. Det är konkurrens på riktigt.

Ingen homogen grupp

I artikeln tas också flera exempel upp på hur många sökande som funnits till olika utbildningar och hur många platser som faktiskt erbjuds. Dessa siffror behöver förklaras.

De som söker till utbildningar är en heterogen grupp. Här återfinns personer med en tidigare utbildning som vill yrkesväxla, personer utan gymnasieutbildning och asylsökande med tillfälliga uppehållstillstånd. I prioriteringarna antas personer med kortast utbildning i första hand och som bedöms ha förutsättningar, förkunskaps- och språkmässigt, att tillgodogöra sig utbildningen. Det begränsar urvalet.

Sedan många år har vuxenutbildningen i Göteborg tillsammans med Göteborgsregionens kommuner utvecklat yrkesutbildningar som skall möta såväl deltagarnas som näringslivets behov. Under de senaste två åren vi lyckats behålla volymerna i yrkesutbildning, trots tuffare ekonomiska förutsättningar genom förändrade statsstödsregler. Samtidigt har andelen yrkesutbildningar med språkstöd kunnat öka. Ambitionen är att vi skall kunna fortsätta med detta.

Med detta sagt tror vi att vuxenutbildningen under 2020-talet kommer fortsätta spela en avgörande roll för tusentals göteborgare varje år.

Andreas Lökholm

förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen

Anders Svensson

ordförande Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning