Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Nedläggningen av slutenvårdsavdelningen för lungpatienter anser vi vara en allvarlig risk för patientsäkerheten, skriver debattörerna.  Bild: Meli Petersson Ellafi
Nedläggningen av slutenvårdsavdelningen för lungpatienter anser vi vara en allvarlig risk för patientsäkerheten, skriver debattörerna. Bild: Meli Petersson Ellafi

Lägg inte personalproblemen på patienterna

De sköraste och mest utsatta patienterna drabbas om den slutna avdelningen för lungpatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset stänger. Den föreslagna lösningen med att placera ut patienter på andra avdelningar riskerar kontinuitet, trygghet och patientsäkerhet, skriver bland andra Bengt Hagstedt, HjärtLung Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Lungavdelningen, 18/10.

Den slutna avdelningen för lungpatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset har plats för 14 till 16 patienter, är alltid fullbelagd och räcker i dagsläget inte till för att täcka behoven av avancerad lungsjukvård. Där finns patienter med KOL, emfysem, lungcancer, lungfibros, cystisk fibros eller andra svåra diagnoser som kräver avancerad specialistvård.

Nedläggningen av den slutna lungavdelningen är ett hot mot både kontinuitet och trygghet för patienterna

De här patienterna tillhör våra sköraste och mest utsatta grupper. De lider ofta av andnöd och allvarlig ångest, och behöver ett tryggt omhändertagande. Patienterna kan också ha svårigheter att meddela sig med omvärlden och behöver ha en begränsad grupp personal omkring sig som känner dem väl och kan tolka deras behov. Nedläggningen av den slutna lungavdelningen är ett hot mot både kontinuitet och trygghet för patienterna.

Flera risker med stängningen

Områdeschef Per Albertsson skriver i ett repliksvar (18/10) att patienterna kommer att behandlas av samma högspecialiserade läkargrupp som tidigare och vårdas av erfarna sjuksköterskor och undersköterskor. Frågan är hur länge personalen blir kvar? Det är uppenbart att det råder en stor oro, inte minst med tanke på den debattartikel Albertsson själv replikerade på (12/10). Lösningen på att det är svårt att rekrytera personal kan rimligtvis inte vara att ta ett stängningsbeslut som riskerar den kompetenta personal man redan har.

I stället ska de fördelas ut på olika avdelningar där man inte är specialister på att behandla och vårda svårt lungsjuka och ångestfyllda personer

Enligt Albertsson ska Sahlgrenskas lungmedicinska avdelning hållas stängd i minst 13 månader innan det ska öppnas en ny och modern avdelning för lungmedicin. Under tiden finns det ingen sammanhållen plan för vart patienterna skall ta vägen. I stället ska de fördelas ut på olika avdelningar där man inte är specialister på att behandla och vårda svårt lungsjuka och ångestfyllda personer. Detta anser vi vara en allvarlig risk för patientsäkerheten.

Drabbar alla patienter

Vi vet att det redan är problem med otillräckligt antal sängplatser på Sahlgrenska sjukhuset. Väntetiderna på akutmottagningen har länge varit omänskligt långa, till stor del beroende på platsbrist. Det verkar vara ett synnerligen dåligt tillfälle att stänga ner ytterligare en avdelning, dessutom den enda i sitt slag. Belastningen på övriga avdelningar kommer att öka ännu mer, vilket drabbar alla patienter.

Vi vädjar till sjukhusledningen som ska fatta det definitiva beslutet: Lämpa inte över era personalproblem på en av de svagaste patientgrupper vi har!

Bengt Hagstedt, ordförande föreningen HjärtLung Västra Götaland

Olle Setterberg, ordförande Patientföreningen för Lungfibros

Anna Lena Ericson, egenvårdsombud Föreningen HjärtLung Västra Götaland