Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Inom det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är stadens modell för att matcha fler till arbete, är den yrkesinriktade vuxenutbildningen ett avgörande element, skriver debattörerna.

Kunskapslyft ska ge bättre kompetens och fler jobb

Drygt 100 000 jobb är lediga, men de arbetssökande saknar rätt kompetens och utbildning. Samtidigt står stora grupper utan arbete, totalt 350 000 personer. Ett brett kunskapslyft är därför rätt verktyg och nu förstärks satsnigen på regional nivå med yrkesutbildning för vuxna, skriver Anna Ekström (S) och Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den svenska ekonomin går som tåget. Sedan regeringen tillträdde har ungefär 200 000 fler fått ett jobb att gå till. Sysselsättningsgraden är den högsta som Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land och den högsta i Sverige sedan 1992. För Göteborgs del har utvecklingen till och med varit bättre än den generella trenden. Ungdomsarbetslösheten i staden har mer än halverats sedan 2010. Göteborgsregionen har sedan en tid tillbaka lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen. Denna arbetsmarknadsutveckling är positiv och viktig. Så ska det vara, alla som kan jobba ska jobba.

Men det går inte lika bra för alla människor. Cirka 350 000 personer är fortfarande arbetslösa. En stor grupp nyanlända, till exempel, behöver undervisning i svenska, yrkesutbildning, kompletterande utbildning eller praktik för att kunna ta steget in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt letar både näringsliv och offentlig sektor med ljus och lykta efter arbetskraft. Drygt 100 000 jobb är lediga. Problemet är ofta att de arbetssökande inte har de kvalifikationer som efterfrågas. Utbildningen och/eller erfarenheterna räcker inte till.

Kunskapslyftet rätt verktyg

Det är uppenbart att matchningen måste förbättras samt att det stora och breda kunskapslyftet är precis rätt verktyg för att göra det. De arbetssökande måste ges den stöttning som behövs för att kunna ta de lediga jobb som finns.

När vi, ansvarig minister respektive kommunstyrelsens ordförande, träffas i Göteborg under fredagen kommer fokuset att vara just kunskapslyftet och hur det på bästa sätt kan utnyttjas i Göteborg. Särskilt viktigt blir det att diskutera den speciella satsning som regeringen, tillsammans med kommunerna, gör för att öka tillgången till yrkesutbildning för vuxna. För att satsningen, som är en central och en del i det generella kunskapslyftet, ska ge god effekt är det nödvändigt med en tät samverkan mellan den statliga och lokala nivån.

Regeringen vill, utöver tidigare aviserade satsningar, förstärka den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen med medel motsvarande 6 750 platser. Dessa medel ska också gå till studerande som läser svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom komvux. Att behärska det svenska språket är en avgörande nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom ska yrkeshögskolan byggas ut med cirka 45 procent till 2022. Det innebär ca 14 000 nya utbildningsplatser.

Skräddarsydd kompetenshöjning

Satsningen kommer att innebära en mycket värdefull förstärkning av de insatser som redan görs i Göteborg. Inom det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är stadens modell för att matcha fler till arbete, är den yrkesinriktade vuxenutbildningen ett avgörande element. Vad det handlar om är en skräddarsydd kompetenshöjning, anpassad till den enskildes egna talanger och förutsättningar, som med en särskild inriktning på bristyrken ska kompetensförsörja både välfärd och näringsliv. Svenskundervisningen, exempelvis, görs så långt det är möjligt både yrkesanpassad och branschspecifik.

För att öka effektiviteten i Göteborg har fyra nya kompetenscenter precis slagit upp portarna. Där samlas arbetsmarknadspolitiken, vuxenutbildningen och studievägledningen sida vid sida med Arbetsförmedlingen för att tillsammans kompetenshöja och matcha arbetslösa hela vägen fram till ett viktigt, riktigt jobb. Där skapas den samverkan som behövs för att alltfler göteborgare ska kunna ta det så viktiga steget från bidragsberoende till egenförsörjning.

Regeringens kunskapslyft – och i det den yrkesinriktade vuxenutbildningen – är en mycket viktig del av den svenska modellen. Människor får möjlighet att utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som förutsättningarna för såväl offentlig sektor som näringsliv att få den kompetens de behöver stärks. Vuxenutbildning spelar en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. Att den fungerar väl och ändamålsenligt är centralt för att människor ska ha rätt utbildning för att kunna ta de lediga jobben.

Anna Ekström (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg