Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kulturliv utan politisk styrning

Kulturrådet skapar förutsättningar för ett fritt och tillgängligt kulturliv i hela landet och håller mer än armlängds avstånd från politiken, skriver Staffan Forsell, Kulturrådet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kulturpolitiken, 23/3

Kulturrådets bidrag har mer än armlängds avstånd från politiken. Vi skapar förutsättningar för ett fritt och obundet kulturliv i hela landet. Därför har vi arbets- och referensgrupper med sakkunniga som bedömer ansökningar från det fria kulturlivet.

Jag och representanter från våra arbetsgrupper har de senaste veckorna hävdat detta i olika medier. Ändå väljer Henrik Edin (L) och Karin Veres (L) i sin debattartikel ett lösryckt citat från mig för att påstå motsatsen. Det jag åsyftade med ”en vacker styrning” var inte en politisering av det konstnärliga innehållet utan de nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Debattartikeln talar om politikers klåfingrighet och refererar till Kulturrådets bidrag. Även om jag irriteras över att ett citat av mig används felaktigt – som något slags bevis för politisering av konsten – är jag inte förvånad över skribenternas missuppfattning. Debatten om politisk styrning har berört viktiga frågor men grundar sig på bristfällig information om hur styrningen av statliga medel går till.

Besluten grundar sig på arbets- och referensgruppers kunskap, inte på politikens önskemål.

Kulturrådet har olika slags bidrag. Vissa syftar i högre grad till konstnärlig utveckling. Där bedöms det konstnärliga innehållet och kvaliteten. Besluten grundar sig på arbets- och referensgruppers kunskap, inte på politikens önskemål. I år satsas många ytterligare miljoner på det fria kulturlivet, vilket vi bedömer kommer gynna konstnärlig utveckling och konstens frihet. Delar av debatten som förts underskattar ledamöternas professionella integritet och kunskap.

Politisk styrning – men inte av konsten

Men att främja konstnärlig frihet handlar också om konstnärlig frihet för dem som inte har lika självklar tillgång till de kulturella rummen. Vissa av våra bidrag syftar i högre grad till att kvalitativ och oberoende konst och kultur ska utövas av och nå fler. Där kan vi få en ganska tydlig politisk styrning – men inte av det konstnärliga innehållet. Snarare handlar det om att rikta medel för att nå fler invånare. I år har politiken valt att satsa på exempelvis kulturskolorna och biblioteken. Satsningar som bör kunna göra verklig skillnad i vem som tar del av kultur.

Konstnärlig frihet och allas lika rättigheter och möjligheter är två sidor av samma mynt – våra demokratiska värderingar. De står inte i motsats till varandra. Dessa omfattas av de kulturpolitiska målen – en styrning som jag som myndighetschef ställer mig bakom.

Staffan Forssell

generaldirektör, Kulturrådet