Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kulturkalaset ska utvecklas

Vi är öppna för kreativa inspel och förslag på hur Kulturkalaset ska utvecklas, utan att låsa fast oss vid att allt ska förbli som det har varit, skriver styrelsen för Göteborg & C:o.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kulturkalaset, 23/9

Göteborg ska vara en attraktiv destination för besökare, varje dag året runt. Det är Göteborg & Co:s grundläggande uppdrag. Den portfölj av kampanjer och evenemang som är en del i det arbetet är alltid samfinansierade med flera olika parter. Det gäller inte minst göteborgarnas kalas och julstad.

Evenemang och liknande händelser har stora värden som kan mätas på olika sätt. Den moderna forskningen fokuserar allt mer på de sociala värden som kan uppnås genom evenemang. Det finns också ekonomiska effekter som uppstår i besöksnäringen, vilket kommer invånarna till del i form av fler arbetstillfällen. Göteborg & Co har ett gott samarbete med besöksnäringen och en betydande del av bolagets budget kommer från näringslivet.

Förenklad kritik

Beslutet att omfördela resurser mellan Kulturkalaset och Julstaden har kritiserats, senast på GP Debatt 23 september. Kritiken ställer sociala värden mot ekonomiska. Man förenklar och hävdar att ”Göteborgarnas skattepengar inte ska bekosta sådant som näringsidkare kan finansiera”.

Fakta är att av Kalasets omsättning på 21,6 miljoner finansieras nästan 40 procent av privata kommersiella aktörer. Av Julstadens knappt tio miljoner är drygt hälften från den privata sidan. Den offentliga finansieringen är grunden, men vi är stolta över att så många är med och delfinansierar satsningarna.

Därför ska båda utvecklas

SOM-institutets stora undersökning av göteborgarnas besök till olika kända evenemang visar att Kulturkalaset hade den högsta besöksfrekvensen; hela 51 procent av göteborgarna i spridda åldrar och från samtliga stadsdelar. Den enda händelse som kom i närheten av detta goda resultat var Julstaden med 46 procent som från starten haft en ambition att öka tryggheten genom belysningsprojekt.

Därför ska båda utvecklas. Det kan ske på flera sätt, men status quo är inte ett av dem. Nästa år präglas Kalaset av att det sker samtidigt som Euro Pride. Hur göteborgarnas kalas ska se ut från 2019 och framåt är vad diskussionen ska handla om nu.

Göteborgskalaset utvecklades åren 1995–2006 och blev Kulturkalaset från 2007 under starka protester från tidigare besökare. Nu har vi i styrelsen initierat arbetet med att ta fram förslag på hur en av Sveriges största stadsfestivaler ska utvecklas de kommande tio åren. Vi är öppna för kreativa inspel och förslag, utan att låsa fast sig vid att allt ska förbli som det har varit. Det senare brukar inte vara en bra förutsättning för utveckling.

Håkan Linnarsson (S)

styrelseordförande Göteborg & C:o

Pär-Ola Mannefred (M)

vice ordförande Göteborg & C:o

samt övriga styrelseledamöter