Flera röster har höjts för att Burkasongs 2.0 och liknande arrangemang inte ska kunna äga rum. Argument för detta är ihåliga hänvisningar till våldsbejakande extremister, skriver Vänsterpartiet.

Kritiken mot Burka Songs 2.0 ren rasism och islamofobi

Kritiken mot Burka Songs 2.0 grundar sig på rasism och islamofobi. Att stänga ute två muslimska kvinnor från det offentliga rummet med svepande anklagelser är djupt problematiskt, skriver Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Tony Haddou (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu pågår en debatt om Hanna Högstedts film Burka Songs 2.0. Filmen handlar bland annat om en problematisering av det franska förbudet mot att bära heltäckande slöja på offentlig plats. Samtalet efteråt skulle vara ett öppet samtal med aktivister inom mänskliga rättigheter för att undersöka de rasistiska och islamofoba strukturerna i samhället utifrån olika perspektiv.

Det efterföljande samtalet har väckt en stor uppmärksamhet. Flera röster har höjts för att liknande arrangemang inte ska kunna äga rum. Argument för detta är ihåliga hänvisningar till våldsbejakande extremister och i flera debattinlägg har vi läst om hur det ska tas hårdare tag mot dessa. Att stänga ute två muslimska kvinnor på mycket svepande grunder från det offentliga samtalet är rasistiskt och islamofobiskt.

Att en panel sätts samman utifrån det planerade debattämnet är vare sig kontroversiellt eller ovanligt

Det har också riktats kritik mot att ingen förespråkare av slöjförbud var inbjuden till panelsamtalet. Att en panel sätts samman utifrån det planerade debattämnet är dock vare sig kontroversiellt eller ovanligt. Exempelvis skulle aldrig personer som är emot HBTQ-personers rättigheter bjudas in till en panel under West Pride för att olika sidor av ämnet skulle belysas. Eftersom det självklart inte skulle vara aktuellt går det inte att tolka det här ställningstagandet som något annat än att problemformuleringarna baseras på fördomar mot muslimer.

Allvarlig demokratisk brist

Att det ska råda nolltolerans mot våldsbejakande extremism är en självklarhet. Vi välkomnar en debatt om hur vi stärker det demokratiska arbetet i Göteborg och med det ökar människors tillit till det politiska systemet. Det handlar i grunden om att skapa ett jämlikt och rättvist samhälle. Om alla får delta i samhället på samma villkor minskar grogrunden för våldsbejakande extremism.

Den bristande respekten mot den konstnärliga friheten som nu visas är inget annat än diskriminering som motverkar att alla deltar i samhället på lika villkor. Ett hårt slag mot etniska och religiösa minoritetsgrupper. Det är en allvarlig demokratisk brist som vi inte kan acceptera.

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd Göteborg

Grith Fjeldmose (V)

1:e vice ordförande i kulturnämnden Göteborg

Tony Haddou (V)

ordförande i nämnden för konsument och medborgarservice Göteborg