Medarbetare beskriver hur ett släktbaserat kriminellt nätverk i området har så stor påverkan att det ibland kan vara svårt att bedriva ordinarie verksamhet. Detta är naturligtvis fullständigt hårresande, skriver debattören.
Medarbetare beskriver hur ett släktbaserat kriminellt nätverk i området har så stor påverkan att det ibland kan vara svårt att bedriva ordinarie verksamhet. Detta är naturligtvis fullständigt hårresande, skriver debattören. Bild: Robin Aron

Kriminella nätverk ökar sin makt över stadens anställda

En nyligen presenterad larmrapport över läget med släktbaserade kriminella nätverk i Göteborg målar upp en mycket nedslående framtidsbild. Vi måste göra ännu mer för att förhindra att utvecklingen i Göteborg fortsätter att gå åt fel håll, skriver Elisabet Lann (KD).

ANNONS

I lägesbilden – som av någon anledning tycks ha gått under radarn medialt och i den politiska debatten – beskriver polisen en utveckling i fel riktning. Enligt polisen kommer de kriminella nätverken i Göteborg och i närområdet växa och öka sin kriminella kapacitet de kommande åren. Polisen har även upptäckt nya släktbaserade kriminella nätverk som etablerat sig i Västsverige och man ser en risk att dessa kommer att kunna växa på lång sikt.

Jämfört med i höstas beskrivs nu också en förvärrad situation i de socialt utsatta områdena i nordöstra Göteborg. Detta bedöms delvis bero på den uppmärksammade desinformationskampanjen mot socialtjänsten, men också som en konsekvens av konflikter och en aggressiv rekrytering av ungdomar i området.

ANNONS

Stor påverkan

Medarbetare beskriver hur ett släktbaserat kriminellt nätverk i området har så stor påverkan att det ibland kan vara svårt att bedriva ordinarie verksamhet. Detta är naturligtvis fullständigt hårresande. När den offentliga kärnverksamheten – blåljuset, omsorgen, skolan och socialtjänsten – inte längre kan verka tryggt och rättssäkert i vissa områden för att kriminella nätverk med stort våldskapital tillåtits upprätta parallella ordningar har en avgrund skapats i samhällskroppen. Då har samhället svikit alla människor som lever och verkar i dessa områden och som hålls som gisslan av illegitima självutnämnda auktoriteter. Så kan vi inte ha det. Så ska vi inte ha det.

Under den senaste mandatperioden har en rad initiativ tagits för att bryta utanförskapet och öka tryggheten i Göteborg. Tusentals svartkontrakt har frigjorts på hyresmarknaden och sju särskilt utsatta områden har blivit fem. Det påbörjade arbetet innefattar såväl förebyggande insatser som hårdare kontroll. Men inga integrationssatsningar i världen kommer att kunna vända utvecklingen så länge släktbaserade kriminella nätverk kan påverka och begränsa det offentligas närvaro och insatser i vissa områden.

Det leder bland annat till att medarbetare låter bli att göra orosanmälningar till socialtjänsten och att det är svårt att få personal att arbeta där dessa hotfulla nätverk finns

Den senaste lägesbilden bekräftar tidigare rapporters beskrivningar om medarbetare som inte vågar sätta gränser mot personer från de släktbaserade kriminella nätverken. Det leder bland annat till att medarbetare låter bli att göra orosanmälningar till socialtjänsten och att det är svårt att få personal att arbeta där dessa hotfulla nätverk finns.

ANNONS

Som en del i arbetet mot organiserad brottslighet och otillåten påverkan har staden inrättat ett centralt kompetensteam med bemanning av HR-, juridisk- och säkerhetskompetens. Vi vill se över möjligheten att skapa en specialenhet som utöver att bistå med råd och stöd får i uppgift att också handlägga högriskärenden. Det stöd som dagens kompetensteam kan erbjuda är viktigt men otillräckligt för att kunna bryta de kriminella släktnätverkens dominans. Likt Försäkringskassans kontrollenheter skulle staden kunna samla den högsta kompetensen runt de svåraste ärendena och samtidigt underlätta för ordinarie socialtjänst att rekrytera socialsekreterare som i dagsläget undviker områden med alltför många riskfyllda ärenden.

Bekämpa välfärdsbrottslighet

En sådan enhet skulle också lättare kunna bryta stuprören och arbeta samordnat med andra berörda förvaltningar och enheter för att mer effektivt kunna bekämpa exempelvis välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan.

Utöver att samla den bästa kompetensen på en särskild enhet för högriskärenden behöver vi ytterligare hjälp från regeringen. Skyddet för medarbetare som arbetar med svåra ärenden där de exponeras mot kriminella med stort våldskapital måste stärkas. Det är bra att ett stärkt straffrättsligt skydd nu utreds. Men möjligheten till ökat skydd såsom anonymitet i verksamhetsutövandet bör också utredas. Vi har enorma utmaningar med kompetensförsörjningen inom stora delar av välfärden. Därför måste vi vara beredda att vidta åtgärder för att skydda stadens medarbetare i kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

ANNONS

Det ska vara riktigt besvärligt att vara kriminell i Göteborg. Från politiskt håll har vi en skyldighet att göra allt som står i vår makt för att återupprätta tryggheten och rättssäkerheten. Kristdemokraterna strävar i alla lägen efter ett samhälle som håller ihop. Vi får aldrig vika oss för de kriminella släktbaserade nätverken som upprättat parallellsamhällen präglade av fruktan och utanförskap som sliter vårt samhälle itu.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS