Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kriminalisera terror i sin helhet

Attacken mot folket, landet och demokratin har än en gång visat att extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motverkas på alla plan, både nationellt och internationellt. Det behövs ett nytt ledarskap som vågar möta problemen där de växer fram och som med kunskap som bas skapa hållbara förbättringar, skriver Mikail Yüksel (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mikail Yüksel (C) vice ordförande Centerpartiet Göteborg
Mikail Yüksel (C) vice ordförande Centerpartiet Göteborg

Sedan flera år tillbaka har vi i Centerpartiet arbetat för att kriminalisera samröre med terrororganisationer listade av FN eller EU. Trots att riskerna var uppenbara så har inga seriösa insatser genomförts av den rödgröna regeringen.

För att lättare få människor fällda för brott vill Centerpartiet kriminalisera samröre med terrororganisationer listade av FN eller EU. Norge har en sådan lag och det innebär att åklagaren inte behöver bevisa explicit terrorbrott. Det kan röra sig om att man varit på plats och hjälpt till på något sätt för att få en fällande dom.

Centerpartiet i Göteborg vill förhindra att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av terrorlistade organisationer.

De medel som betalats ut, exempelvis från kommuner, och som gått till verksamheter som i efterhand visat sig ha spridit våldsbejakande budskap eller uppmanat till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer, ska givetvis krävas tillbaka.

Vi vill öka på sociala insatser för unga som befinner sig på vägen mot att begå brott, till att även omfatta radikalisering av unga som ägnar sig åt religiös-, höger- eller vänsterextrem terrorism. Samarbete mellan skola, socialtjänst och polis måste kunna ske på ett smidigt sätt och vi vill därför omedelbart se en sekretessbrytande bestämmelse för ökad transparens mellan dessa instanser. Som lagen ser ut i dag, är det inte möjligt.

Kriminalisera stödjandet i sin helhet

Vi vill kriminalisera stödjande av terrorism i sin helhet, i stället för att bara kriminalisera stödjande av terrorresor. Kriminalisering kan i detta fall innebära att dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med finansiellt stöd och att hjälpa med framtagande och/eller spridande av propaganda.

Tiden rinner ut och vi måste sätta hårt mot hårt för att motarbeta både terrorister och extremister, vi måste ändra strategi. För faktum kvarstår, problemen består, och vi behöver lösningar nu. Det är allvarligt, problemen kommer bara att fortsätta växa om ingenting görs.

Både Göteborg och Sverige behöver ett nytt ledarskap som vågar möta problemen där de växer fram och som med kunskap som bas skapa hållbara förbättringar.

Mikail Yüksel (C)

vice ordförande Centerpartiet Göteborg