Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kraftfulla investeringar i förnybart behövs

För att få fart på investeringar i solel vill vi att staten ska ha en separat investeringsbudget för utbyggnad av förnybart. Därifrån skulle kommuner kunna få medel för att öka takten i omställningen, skriver Ellinor Karlsson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Solel, 12/8

Varför tar satsningen på solel så lång tid? undrar aktiva i Klimatsamling. Vänsterpartiet är aktiva i klimatfrågan och vi vill se kraftfulla investeringar i förnybart. Vi arbetade för att straffskatten på solel skulle tas bort och vill även att subventioner till fossila bränslen ska upphöra.

De ekonomiska ramarna för olika energislag behöver omformuleras. Ett hinder är att riksdagens budget inte skiljer ut långsiktiga investeringar, för till exempel utbyggnad av förnybart, från fortlöpande verksamhet. Därför vill Vänsterpartiet införa en särskild statlig investeringsbudget. Därifrån kan också kommunerna få medel för att öka takten i omställningen. Det behövs offentliga satsningar på förnybar infrastruktur för att klimatmålen ska kunna nås. En utredning visar på att åtta procent av Göteborgs elbehov skulle kunna täckas av solceller på våra tak.

Låg andel naturgas

Debattörerna hävdar att Ryaverket producerar fjärrvärme och el i nivå med 30 procent av Göteborgs behov. Det stämmer inte. Ryaverket skulle kunna göra detta, vilket är bra i en krissituation, men för att hålla nere de fossila utsläppen har Göteborg Energi avsatt pengar att prioritera andra energislag. Fjärrvärmens fossila del är därför cirka sju till nio procent, genom att pellets används i stället för naturgas. Innan dess var det cirka 17 procent.

Gröna obligationer

Vi rödgröna i Göteborg har bland annat inlett arbetet med att utreda möjligheterna till att avsätta mark och tak för att bygga solparker där mindre aktörer kan gå in i delägarskap. Om utredningen blir positiv finns finansiering om en halv miljon kronor årligen avsatt till detta. Här kan det vara intressant att få in andelsköp och gröna obligationer, men på mark som kommunen bidrar med.

Vänsterpartiet vill få med fler partier på att staten ska ha en separat investeringsbudget. Fram till dess fortsätter vi rödgröna i Göteborg att arbeta med att få fram solsatsningar som underlättar för kommunen, företag och privatpersoner.

Ellinor Karlsson (V)

styrelseledamot Göteborg Energi