Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Givet det välfärdssystem som Sverige har byggt upp kan vi inte ha en stor andel av befolkningen som inte betalar in till systemet i form av skatt. Införs en kvalificering till välfärden innebär det att de som kommer hit vartefter de börjar arbeta och betala skatt successivt får tillgång till välfärdsförmåner, skriver debattören. Bild: Marcus Ericsson/TT
Givet det välfärdssystem som Sverige har byggt upp kan vi inte ha en stor andel av befolkningen som inte betalar in till systemet i form av skatt. Införs en kvalificering till välfärden innebär det att de som kommer hit vartefter de börjar arbeta och betala skatt successivt får tillgång till välfärdsförmåner, skriver debattören. Bild: Marcus Ericsson/TT

Kräv egen försörjning av invandrare om de vill ta del av välfärden

I grund och botten tycker Moderata ungdomsförbundet att rörlighet och möjligheten att bygga sig ett liv i ett annat land är bra. Men den oreglerade invandringen med fri tillgång till välfärdstjänster som vi har sett de senaste åren är inte hållbar, skriver Benjamin Dousa, ordförande MUF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det system som finns på plats i Sverige i dag är utformat på ett sådant vis att det inte är möjligt med ett stort asylmottagande. Vi ser att den integrationspolitik som har förts inte är hållbar.

De senaste 15 åren har 1,6 miljoner människor fått uppehållstillstånd i Sverige och under det som benämns som flyktingkrisen hösten 2015 sökte nästan 163 000 personer asyl i Sverige. Av de som fick uppehållstillstånd den hösten var det bara en av tio som hade ett jobb och egen försörjning två år senare. Svenskt Näringslivs beräkningar visar att en genomsnittsperson i yrkesaktiv ålder som inte är sysselsatt kostar det offentliga 71 000 kronor om året. Det är mycket pengar.

Stor försörjningsbörda

För att inte en alltför stor andel av dem som får uppehållstillstånd i Sverige inte ska förbli i utanförskap – vilket dels innebär ett mänskligt lidande för alla dessa individer, dels utgör en stor försörjningsbörda för alla dem som jobbar och betalar skatt, dels skapar grogrund åt kriminalitet och parallellsamhällen – är det av yttersta vikt att fler går från bidrag till arbete. Därför föreslår Moderata ungdomsförbundet fyra reformer som skulle främja detta:

- Kvalificering in till välfärd

Givet det välfärdssystem som Sverige har byggt upp kan vi inte ha en stor andel av befolkningen som inte betalar in till systemet i form av skatt. Införs en kvalificering till välfärden innebär det att de som kommer hit vartefter de börjar arbeta och betala skatt successivt får tillgång till välfärdsförmåner.

- Begränsa rätten till tolk.

Sverige är ett av de länder i världen där rätten till tolk är som mest omfattande. Det är inte rimligt att man ska kunna befinna sig i landet i decennium efter decennium och fortfarande ha rätt till tolk. Den som får permanent uppehållstillstånd borde också ha lärt sig svenska så pass väl att man kan klara sig utan tolkhjälp. I den statliga utredningen ”Att förstå och bli förstådd”, som tillsattes av regeringen slås fast att kostnaderna för tolkar i Sverige nu uppgår till två miljarder kronor per år.

- Reformer av socialbidragen

Inför bidragstak och krav på motprestation, samt undanta tidningar och TV-licensen i riksnormen. Försörjningsstödet är det den yttersta hjälpen som finns att få för någon som annars inte klarar sig. På nationell nivå har det satts en riksnorm för vad som krävs för en skälig levnadsnivå. Kommuner kan till detta höja normen lokalt och därmed betala ut högre bidrag i försörjningsstöd. Enligt en studie från Stockholms universitet är Malmö en av de kommuner som har en mer generös tillämpning än vad de nationella riktlinjerna kräver. Detta är särskilt anmärkningsvärt i skenet av att en tredjedel av Malmö stads budget utgörs av stöd från utjämningssystemet och att socialbidragen som kommunen betalar ut står för tio procent av Sveriges totala utbetalningar samtidigt som invånarna bara utgör tre procent av Sveriges befolkning.

- Vård och andra välfärdförmåner till illegala invandrare borde helt slopas.

Välfärdssystemet i Sverige är ett av de mest generösa i världen men det är också ett system som bygger på att människor arbetar och gör rätt för sig. Precis som vi vill se en kvalificering in i välfärden borde rimligtvis välfärdsförmåner för den som befinner sig i landet illegalt begränsas.

I dagsläget finns det riksdagspartier som driver på, steg för steg, för en helt fri asyl- och anhöriginvandring utan att ta ansvar för kostnaderna. MUF och Moderaterna har varit tydliga med att det inte är hållbart och att vi motsätter oss den utvecklingen. I de samtal och förhandlingar som sker inom ramen för migrationsutredningen bör därför dessa fyra punkter föras in.

Benjamin Dousa Förbundsordförande MUF