Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kosta vad det kosta vill – bara det blir en linbana

Kostnader tycks inte spela någon roll för Göteborgs politiker. En linbana blir bra mycket dyrare än utökad trafik med eldrivna älvskyttlar, skriver Hans Ottosson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Linbanan, 14/9 och 22/9

Trafiknämnden godkände den 15 juni 2016 fortsatt projektarbete baserat på trafikkontorets åtgärdsvalsstudie för en linbana över Göta älv. I detta beslutsunderlag framgår följande:

I investeringskostnaden på 1 100 miljoner kronor ingår inte marklösen och byggnadskonstruktioner i anslutning till stomlinbanestationerna. Om jag förstått rätt ingår inte heller kostnaden för marksanering av varvsområdet.

Kommunens årliga genomsnittliga kapitalkostnad för investeringen på 1,1 miljarder har av trafikkontoret uppskattas till 30–50 miljoner per år (2015 års prisnivå) betald med skattemedel.

Den genomsnittliga årliga driftkostnaden för linbanan uppskattas till mellan 40 och 50 miljoner kronor i 2015 års penningvärde.

År 2014 var den årliga driftskostnaden för skytteltrafiken över älven (12 tim drift / dygn) mellan Järntorget och Lindholmen 20 miljoner. Om vi dubblar skyttelbudgeten till 40 miljoner uppfylls med största säkerhet linbanans 19 timmarsdrift och dubblerad turtäthet.

Vid jämförelserna mellan olika alternativa lösningar på kommunikationer över älven kunde skytteltrafiken inte uppfylla miljökraven förrän vi fick elskyttlar. Sådana prövas nu i Göteborgs södra skärgård.

Kostnader jämfördes aldrig

Vid den jämförande analysen mellan olika transportalternativ jämfördes inte kostnader och vad det betyder skattemässigt för invånarna.

Skyttelalternativet uppfyllde vid jämförelse mellan olika transportalternativ över älven inte följande punkter:

• Åtgärden bör stärka utpekade satsningsområden i stadens utbyggnadsstrategi; ”satsa där det gör skillnad”.

• Åtgärden bör bidra till fler attraktiva stadsmiljöer.

• Åtgärden bör leda till en bättre möjlighet för göteborgssamhället att leva upp till miljökvalitetsmålet om god ljudmiljö.

• Åtgärden bör vara en linbana.

Jag vet inte om området som berörs av linbanebygget får en mer attraktiv stadsmiljö.

Beroende på anläggningskostnaden inklusive byggnadskonstruktioner i anslutning till stomstationerna samt marksanering, får kommunen en kapitalkostnad på mellan 40 till 100 miljoner om året. Pengar som skulle kunna användas till de verkliga behov som finns inom skola, vård och omsorg i kommunen.

Behovskravet på linbana som framkom i medborgardialogen känns något tunn eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte fanns. Detta ”medborgardialogskrav” kommer skytteltrafiken naturligtvis aldrig att kunna uppfylla.

Eftersom det inte är politikernas egna pengar, utan skattebetalarnas pengar som man beslutar om, anser tydligen Göteborgs politiker att kostnader inte behöver beaktas.

Hans Ottosson