Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Stefan Bennhage

Kortare vägar in skapar långsiktig vård

Syftet med att anställa sjukvårdbiträden är att fördela personalresurserna så att undersköterskor och sjuksköterskor får göra det de är utbildade för, skriver bland andra Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Vårdbiträden, 19/6

Förr var det vanligt att unga arbetade som sjukvårdsbiträden innan de utbildade sig vidare till sjuksköterskor, läkare eller andra vårdprofessioner. I dag är det många som möter sjukvården först när de kommer ut på praktik. Satsningen på sjukvårdbiträden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skapar förutsättningar för unga att göra rätt yrkesval och ger samtidigt befintlig vårdpersonal möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens.

Frågan om kompetensförsörjning är en av de mest akuta inom vården just nu. Det saknas läkare, sjuksköterskor och andra yrken inom sjukvården. Enligt en prognos som bygger på SKL:s bedömningar av personalbehov de kommande åren behöver hälso- och sjukvården locka till sig knappt 120 000 nya medarbetare till 2026. Det endast för att täcka behovet som kommer av en åldrande befolkning och pensionsavgångar.

Det var mot denna bakgrund som vi 2017 återinförde yrkeskategorin sjukvårdsbiträden på sjukhusen i regionen. En kortare väg in i sjukvården för de som inte har någon formell utbildning, men som söker en meningsfull sysselsättning. För att kunna locka fler personer till vården måste vi erbjuda och skapa möjligheter att pröva på vad arbetet i sjukvården innebär.

I och med bristen på personal behöver sjukvården tänka nytt för att säkerställa en god vård där varje medarbetare kan arbeta på toppen av sin kompetens. En viktig nyckel är så kallad uppgiftsväxling. Det innebär att vården behöver personal som kan utföra arbetsuppgifter som inte kräver en formell utbildning men som är viktiga för det dagliga arbetet på en vårdavdelning. Där gör vi bedömningen att den 10 veckor långa utbildningen ger en bra grund.

Syftet med att anställa sjukvårdbiträden är att fördela personalresurserna så att undersköterskor och sjuksköterskor får göra det de är utbildade för. Genom uppgiftsväxling frigör vi tid för undersköterskor och sjuksköterskor att fokusera på den patientnära vården. Det handlar alltså inte om att ersätta någon, utan om att komplettera med andra yrkeskategorier.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har goda erfarenheter av att anställa medarbetare som arbetar på vårdavdelningar med serviceuppgifter. Arbetet som sjukvårdsbiträde fungerar som inkörsport för människor som funderar på att satsa på vårdyrken samtidigt som det bidrar till att avlasta befintlig personal. Satsningen är en del av sjukhusets långsiktiga strategi för kompetensförsörjning.

Ann Söderström

hälso- och sjukvårdsdirektör

Marina Olsson

personaldirektör Västra Götalandsregionen

Ann-Marie Wennberg

sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Maria Aleniusson

HR-direktör Sahlgrenska Universitetssjukhuset