Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Åtgärder på gång. Utöver ökade resurser med fem miljarder sedan 2014 har vi fattat flera viktiga beslut som ska göra det mer attraktivt att jobba i vården, skriver debattörerna.

Kortad arbetstid löser inte alla vårdproblem

Vi i Grönblå samverkan delar Vänsterpartiets uppfattning, att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Men utmaningarna är komplexa och det finns ingen ”quick-fix”, som Eva Olofsson (V) och Elise Norberg Pilhem (V) påstår, skriver den Grönblå regionledningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Vården, 31/1

Problemen i vården har uppstått på grund av en ökande befolkning och ett ökat inflöde på akuten. Utöver det stannar ett stort antal färdigbehandlade, merparten äldre, patienter kvar på sjukhusen för att kommunerna inte förmår ta hem dem.

Förslaget att korta nattarbetstiden till 30 timmar är inte något som över en natt skulle förbättra situationen. Vi i Grönblå samverkan har som en del i förändringsarbetet för hälso- och sjukvården ett mål att pröva olika arbetstidsmodeller. Det pågår redan i dag en rad försök med olika arbetstidsmodeller på våra olika sjukhus som regleras i de lokala avtalen. Vi är positiva till fler försök och stärkt arbete med arbetstidsmodeller i samverkan med personal och chefer. Regionen har dessutom enats med Vårdförbundet kring ett nytt avtal som redan förkortat nattarbetstiden till 34 timmar och 20 minuter. Vi avvaktar hellre de försök som pågår och utvärderar det nya avtalet än i ett slag sänker veckoarbetstiden.

För att möta utmaningarna inom sjukvården måste flera åtgärder vidtas, inom flera delar av sjukvården och där samverkan med kommunerna är en viktig del i arbetet för att frigöra platser då patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska universitetssjukhuset har antalet färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst eller korttidsplatser i sina hemkommuner. Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av utskrivningsklara. Ett exempel kan vara att ta initiativ till fler lättvårdsplatser. Det behövs också fler samverkansformer liknande de närsjukvårdsteam som bland annat jobbar i Skaraborg.

Flera viktiga beslut

Grönblå samverkan har ökat resurserna till sjukvården med svindlande fem miljarder kronor sedan 2014. Personalutskottet har därtill fattat ett flertal viktiga beslut för att säkra personalförsörjningen och öka attraktiviteten för regionen som arbetsgivare bland annat om lönepolitiska riktlinjer med lönesatsningar riktade till specialistsjuksköterskor.

Vi har fortsatt och utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, avsatt resurser för kompetensutbildning för undersköterskor. Vi har tagit fram en modell för lönekarriär, utökat antalet ST-block inom allmänmedicin och påbörjat ett arbete med arbetstider och uppgiftsväxling, så att medarbetarnas kunskap och kompetens används på bästa sätt.

Johnny Magnusson (M), gruppledare

Birgitta Losman (MP), gruppledare

Jonas Andersson (L), gruppledare

Kristina Jonäng (C), gruppledare

Monica Selin (KD), gruppledare