Mikael Bigert, ingenjör. Skiss över förslaget Kort Västlänk.
Mikael Bigert, ingenjör. Skiss över förslaget Kort Västlänk.

Kort Västlänk ger kort projekttid

Att som Västsvenska handelskammaren prioritera en tågstation i Haga framför en kompromiss om Västlänken till förmån för en bättre förbindelse till Landvetter och Borås är märkligt, skriver Mikael Bigert.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Västlänken, 7/10 och 10/10

I en debattartikel i GP efterlyser Västsvenska Handelskammaren (VHK) mer fakta i diskussionerna om Västlänken. Så låt mig dra några fakta:

Faktum är att kompromissförslaget ”Kort Västlänk” ryms helt inom den godkända järnvägsplanen.

Den enda modifieringen är att station Centralen byggs som säckstation i stället för genomgående. Eftersom man har uppgångar precis öster om Nils Ericsson-terminalen ligger inte de breda rulltrapporna mellan spåren, så antalet spår kan ökas från fyra till sex på samma yta.

Enligt Trafikverket ska deletappen fram till Centralen, vilken motsvarar Kort Västlänk, kunna vara färdigbyggd redan 2024.

Många fördelar

Kort Västlänks fördelar:

• Cirka 14 miljarder sparas löpande.

• Bättre för miljön eftersom utsläppen reduceras och mindre jordmassor produceras.

• Respekterar fornminnen av riksintresse istället för att förstöra dem.

• Inget intrång på Liseberg.

• Betydligt mindre trafikstörningar i Centrum under bygget.

• Andra projekt kan starta tidigare då yta frigörs, t ex för bostäder och lokal kollektivtrafik.

• Minskade projektrisker då t ex tunnelbygge under bostäder undviks och antalet övergångar mellan jord och berg minskas drastiskt.

• Bättre säkerhet för de resande då delar utan räddningstunnel stryks.

• Mer robust trafikering för tågen då genomgående störningar inte fortplantas från söder till norr som hos Västlänken.

• Enklare lösning för Planskild korsning i Olskroken sparar ytterligare pengar.

• En kompromiss som ger politiker ur flera läger något positivt att visa upp för sina väljare.

Dubbelspår till Borås

Om man kan omformulera Västsvenska paketet med en kort Västlänk frigörs alltså cirka 14 miljarder kronor vilka då skulle kunna riktas om mot ett dubbelspår till Borås via Landvetter inklusive tunnel parallell med Gårdatunneln.

Det borde vara uppenbart att detta är av stort intresse för såväl regionen som staten. Med tanke på VHK:s tidigare starka ställningstagande för ny järnväg till Borås vore det förvånande om inte de också ville verka för en sådan lösning.

Att prioritera en station i Haga framför förbindelsen till Landvetter och Borås tycks i det läget mycket märkligt.

Förhoppningsvis inser VHK detta och öppnar för en kompromiss om Västlänken.

Mikael Bigert

ingenjör