Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Charlie Karlsson, professor emeritus i nationalekonomi och skattebetalare

Kommunens projekt måste gå att utvärdera

Det är minst sagt förvånansvärt att kommunledningen släppt ifrån sig en så grundläggande fråga som att det skall vara möjligt att i efterhand utvärdera om skattemedlen använts effektivt eller inte, skriver nationalekonom Charlie Karlsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Stadslandet Göteborg, 16/2 och 19/2

Först vill jag rikta ett stort tack till Peter Andersson, vd för kommunala Business Region Göteborg (BRG), för att han tagit sig tid att skriva ett utförligt svar på mitt debattinlägg. Jag hade varit ännu mer tacksam om han även berört det som var min huvudpoäng, nämligen att projekt utan kvantifierade mål i princip är omöjliga att utvärdera i efterhand.

För oss skattebetalare i Göteborg är det högst otillfredsställande att kommunen driver projekt där vi aldrig kan få veta om dessa projekt har varit motiverade i termer av att värdet på den nytta de skapar är större än deras kostnader. Det är i sammanhanget högst intressant att det i Göteborgs kommun, enligt stadsdirektören, inte finns några anvisningar från kommunledningen att de projekt som förvaltningar och bolag bedriver skall vara möjliga att utvärdera. Detta kräver ju att de har kvantifierade mål vad gäller de effekter de avses att uppnå. Detta är i stället en fråga för varje enskild förvaltning och enskilt bolag.

Det är minst sagt förvånansvärt att kommunledningen släppt ifrån sig en så grundläggande fråga som att det skall vara möjligt att i efterhand utvärdera om skattemedlen använts effektivt eller inte.

Högst uppseendeväckande

I fråga om det aktuella projektet Stadslandet Göteborg får man utgå från att det uppfyller de regler och anvisningar för projektverksamhet som gäller inom BRG. Tydligen ställer inte politikerna i BRG:s styrelse några krav på att de projekt som BRG bedriver skall vara möjliga att utvärdera. För oss skattebetalare är detta högst uppseendeväckande.

Den kritiska fråga som nu utkristalliserar sig är varför våra politiskt valda företrädare i kommunledningen och politikerna i BRG:s styrelse inte ställer krav på att projekt skall ha kvantifierade effektmål som gör det möjligt att utvärdera dem? Är det medvetet eller omedvetet att man ej ställer sådana krav?

Vad jag kan konstatera är att avsaknaden av möjligheter att göra meningsfulla utvärderingar av olika projekt leder till en påfallande brist på transparens i politiken.

Om jag själv vore politiker skulle jag finna det högst otillfredsställande att fatta beslut om användning av skattemedel till olika projekt utan att veta exakt vilka mål projekten är avsedda att uppnå och utan möjlighet att i efter hand få veta om jag varit med om att fatta bra beslut eller inte.

Charlie Karlsson

professor emeritus i nationalekonomi och skattebetalare i Göteborgs kommun