Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunens kohandel ökar segregationen

Göteborgs stad har satt som mål att bli mer jämlik. Trots det föreslås att närmare 300 allmännyttiga lägenheter i staden ska övertas av ett hårt kritiserat bolag. Något som kan leda till ökad segregation, skriver bland andra Daniel Carlenfors, Alla Ska Kunna Bo Kvar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stad har satt som mål att Göteborg ska bli en mer jämlik stad. Här borde allmännyttan ha en given roll. Rätt utnyttjade kan de kommunala bostadsbolagen bli ett kraftfullt politiskt verktyg. Som allmännyttiga Framtidens skriver på sin sajt ska den "skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva".

Därför ser vi med stor oro på hur stadens allmännyttiga bolag nu, i ett försök att skaffa byggbar mark, vill byta bort närmare 300 hyreslägenheter i Rannebergen. Fastigheterna föreslås att övertas av Victoria Park, ett bolag som kritiserats hårt för undermålig och oseriös förvaltning.

Ökar trångboddhet och segregation

Victoria Park har som strategi att köpa miljonprogramslägenheter billigt i hela södra Sverige. I Göteborg har bolaget köpt fastigheter i bland annat Lövgärdet och i Bergsjön. Genom slarvigt genomförda renoveringar av tomma lägenheter höjs standarden och därmed hyran. På detta sätt kan Victoria Park successivt höja hyrorna, vilket leder till att hyresrättsinnehavare med låga inkomster tvingas flytta. Flyttlassen går ofta till mindre lägenheter, ofta till ännu mer utsatta områden. Trångboddheten och segregationen ökar.

Vi är särskilt oroade över att de lägenheter som ska säljas till Victoria Park i dag ägs av kommunala Bostadsbolaget. Bostadsbolaget försöker ta fram ett nollalternativ vid renovering, alltså ett lägstaalternativ som inte höjer standarden och därmed hyran. Bolaget gör detta eftersom det vill att alla hyresgäster ska kunna bo kvar vid renovering. Victoria Park har givetvis inga sådana ambitioner.

Godkänner inte arbetslösa hyresgäster

Det finns fler problem med Victoria Park. Bolaget godkänner inte arbetslösa som nya hyresgäster. Grannar som klagade på bullriga renoveringar i Nyköping fick hörselskydd som kompensation. Renoveringar i Lövgärdet blev så dåliga att kyla nu läcker in och boende själva fått införskaffa värmeelement. Listan kan göras lång på saker som tyder på att Victoria Park inte är den fastighetsägare som hyresrättsinnehavarna i Rannebergen behöver.

Vi undrar också om affären är ekonomiskt försvarbar. Enligt Allbolagen från 2011 ska allmännyttiga bolag drivas på affärsmässig grund. Ändå vill Framtiden byta bort redan exploaterad mark, som alltså har ett högre värde, mot oexploaterad mark.

Sverige har i dag en bostadskris i form av allvarlig bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar särskilt unga vuxna och ekonomiskt utsatta människor. Byggandet av hyresrätter har visserligen ökat, men från en extremt låg nivå och till hyror som de flesta inte har råd med. Samtidigt har priserna på det ägda boendet ökat enormt. EU-kommissionen uttrycker oro över svenska folkets höga skuldsättning. Spricker bostadsbubblan hotar en katastrof. Gör inte oss medborgare till ännu större förlorare. Renovera inte bort de billiga lägenheter som finns.

Kommunfullmäktige måste rösta emot förslaget

I stället är det dags för våra politiker att ta bostadspolitiskt ansvar. Skänk inte bort den allmännytta som borde vara ett kraftfullt bostadspolitiskt verktyg. Kommunen äger gott om byggbar mark. Utnyttja de investeringsstöd som finns för att bygga fler bostäder med rimliga hyror. Många lägenheter byggda under miljonprogrammet måste renoveras de närmaste åren. Detta måste ske på ett ansvarsfullt sätt och ambitionen ska vara att alla som vill ska kunna bo kvar. Ingenting tyder på att Victoria Park kommer ta detta ansvar. Därför måste kommunfullmäktige rösta emot förslaget att sälja allmännyttiga lägenheter i Rannebergen till Victoria Park.

Daniel Carlenfors

Alla Ska Kunna Bo Kvar

Mahhias Krusell

Allt åt Alla Göteborg

Patrik Andersson

jagvillhabostad.nu
Göteborg

Malin Widehammar

Staden Vi Vill Ha