Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den svenska modellen bygger på att parterna på arbetsmarknaden gemensamt kommer överens om löneramarna, det så kallade märket. Förbättringarna inom respektive kollektivavtal, exempelvis utbildningssatsningar och löneökningar, ska hålla sig inom det överenskomna märket. De krav Kommunal nu ställer går utöver detta, skriver debattören. Bild: Mikael Fritzon/TT
Den svenska modellen bygger på att parterna på arbetsmarknaden gemensamt kommer överens om löneramarna, det så kallade märket. Förbättringarna inom respektive kollektivavtal, exempelvis utbildningssatsningar och löneökningar, ska hålla sig inom det överenskomna märket. De krav Kommunal nu ställer går utöver detta, skriver debattören. Bild: Mikael Fritzon/TT

Kommunals krav går utöver det överenskomna märket

Det är Kommunal som är oansvarigt som varslar om nyanställnings- mer och övertidsblockad och med hot om strejk.Vi befinner oss mitt i en pandemi, med hög belastning på vården och omsorgen och höga sjukskrivningstal, skriver Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

12/1 Ett hån mot vårdpersonalen att vägra ge dem högre lön

I en debattartikel skriver en företrädare för facket Kommunal att det krävs krafttag för att höja statusen och attraktionskraften i vård- och omsorgsyrkena. Vi instämmer helt i detta. Förhandlingarna mellan Vårdföretagarna och Kommunal var konstruktiva och vår upplevelse är att vi var nära att sluta ett avtal som hade gett privatanställd vård- och omsorgspersonal höjda löner.

Den svenska modellen bygger på att parterna på arbetsmarknaden gemensamt kommer överens om löneramarna, det så kallade märket. Förbättringarna inom respektive kollektivavtal, exempelvis utbildningssatsningar och löneökningar, ska hålla sig inom det överenskomna märket. De krav Kommunal nu ställer går utöver detta.

Den svenska modellen för lönesättning garanterar stabilitet och goda villkor för både medarbetare och företag

Vi befinner oss mitt i en pandemi, med hög belastning på vården och omsorgen och höga sjukskrivningstal. Att Kommunal i den situationen väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt. Vårdföretagarna måste, liksom den övriga arbetsmarknaden, förhålla sig till märket. Kommunal befinner sig rimligtvis i samma situation. Den svenska modellen för lönesättning garanterar stabilitet och goda villkor för både medarbetare och företag. Den har genom åren gett en god löneutveckling. Vi vill fortsätta den utvecklingen.

Per Östlund, förhandlingschef Vårdföretagarna