Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trots vallöften från det rödgröna styret har antalet färdiga bostäder och antagna detaljplaner mer eller mindre varit konstant de senaste åren. Ändras inte detta kommer kommunala bolag att få monopol på att bygga bostäder i Göteborg de kommande åren, skriver debattörerna.

Kommunal gräddfil en riktigt dålig idé

Att ge det kommunala bostadsbolaget en gräddfil till att planera och bygga nya bostäder kommer att få privata byggherrar och fastighetsbolag att prioritera ned investeringar i Göteborg. Konsekvenserna kan bli allvarliga och risken att byggtakten bromsas i stället för att öka är uppenbar, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det rödgröna styret i Göteborg beslutade i förra veckan att ge det kommunala bostadsbolaget företräde till att planera och bygga nya bostäder. Förslaget är inte tillräckligt utrett och riskerar att skapa ytterligare problem för bostadsbyggandet i Göteborg.

Förvaltnings AB Framtidens nya avtal med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden beskrivs som ”gemensamt utvecklad metodik och former för effektiv samordning av planering och genomförande”. I gengäld bidrar AB Framtiden med 500 hyreslägenheter till i första hand nya göteborgare som staten anvisar hit.

Skapar frågetecken

Det är nödvändigt att Göteborgs stad hittar nya former för samverkan för att förbättra byggtakten. De rödgröna partier som styrt staden i över två decennier har försatt Göteborg i en stor bostadskris som måste lösas. Det är positivt att Förvaltnings AB Framtiden tar sin del av ansvaret genom att upplåta lägenheter till nyanlända, något också flera privata fastighetsägare har valt att göra.

Men avtalet skapar flera frågetecken. Varför ska till exempel endast det kommunala bolaget inkluderas i utvecklingsarbetet? Vi anser att staden i detta arbete behöver tillämpa en likabehandlingsprincip som ger alla aktörer samma möjligheter att bygga i staden. Avtalet ger AB Framtiden fördelar framför andra aktörer.

Kommunalt bolag gynnas

Det har under långt tid funnits en efterfrågan från aktörer att själva hantera större del av planarbetet. Denna förmån får nu AB Framtiden, men inte andra aktörer. Deras planer ska också prioriteras framför andra aktörers planer. Risken med ett sådant upplägg är att prioriteringen av planarbetet blir fel – från det som är bäst för stadens utveckling till det som gynnar det kommunala bolaget. Här finns en tydlig inbyggd risk att andra byggaktörer bortprioriteras.

Efter många år av passivitet planerar nu AB Framtiden att bygga minst 1 400 nya lägenheter per år, vilket är mycket positivt. Problemet uppstår dock när man jämför dessa ambitioner med det faktiska byggandet i Göteborg.

Under 2016 färdigställdes endast 1 535 nybyggda lägenheter i Göteborg, vilket är långt under behovet för att ligga i jämn nivå med inflyttningen. Även om Göteborg har stora utbyggnadsplaner så innebär avtalet att AB Framtiden blir prioriterade framför andra byggherrar för att bygga merparten av de nya lägenheterna. Framför allt blir det oroväckande när vi ser att byggandet inte tar fart. Trots vallöften från det rödgröna styret har antalet färdiga bostäder och antagna detaljplaner mer eller mindre varit konstant de senaste åren. Ändras inte detta kommer kommunala bolag att få monopol på att bygga bostäder i Göteborg de kommande åren.

Bromsar byggandet

Göteborgs stad får bottenbetyg när Svensk Näringsliv rankar attityden från stadens företrädare gentemot det privata näringslivet. Detta avtal kommer inte att förbättra situationen. Tvärtom riskerar avtalet att få privata byggherrar och fastighetsbolag att prioritera ned investeringar i Göteborg när staden har skapat en specialväg för sitt eget fastighetsbolag, vilket i sin tur riskerar att bromsa byggandet i staden.

Göteborg har en skriande bostadsbrist, som de rödgröna inte löst under de 22 år de styrt staden. Att i ett desperat försök skapa en gräddfil till en kommunal aktör för att lösa problemen är helt fel väg att gå. Ökad konkurrens leder till ett ökat bostadsbyggande. Göteborg behöver fokusera på hur fler – inte färre – aktörer kan vara med och bidra till stadens utveckling.

Axel Josefson (M)

vice ordförande trafiknämnden, ledamot i byggnadsnämnden

Ann Catrine Fogelgren (L)

vice ordförande byggnadsnämnden

Hampus Magnusson (M)

vice ordförande fastighetsnämnden

Hampus Hagman (KD)

ledamot byggnadsnämnden