Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framtiden. För tio år sedan ansåg många att det var orealistiskt att fördubbla resandet med kollektivtrafik på 20 år. Lyckligtvis var det fler som trodde på det och halvvägs ser vi att det var en klok satsning, skriver Leif Blomqvist (S).

Kollektivtrafiken kommer att nå målet – med råge

Det som för tio år sedan ansågs vara orealistiskt kommer med största sannolikhet att uppfyllas med god marginal. Antalet kollektivtrafikresor har på tio år ökat med 100 miljoner och kommer med nuvarande ökningstakt att slå målet på 404 miljoner resor 2025, skriver Leif Blomqvist (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Resandet med Västtrafiks tåg, bussar, spårvagnar och färjor ökade förra året med sju procent till drygt 300 miljoner resor per år. Det betyder att det görs mer än 830 000 resor varje dag.

Utvecklingen fortsätter i år med en ökning på nio procent i januari.

Vad beror detta på? Ett skäl är säkert att Göteborgsregionen för cirka tio år sedan antog ett program K2020, som innebar att kollektivresandet skulle fördubblas mellan 2006 till 2025. Senare antog Västra Götalandsregionen ett likartat mål för hela regionen.

Många ansåg att målsättningen var orealistisk, men ännu fler att den var nödvändig om regionen skulle utvecklas på ett hållbart sätt ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Ser ljust ut i halvtid

Bussar, spårvagnar och tåg är inte bara bra för miljön de är också nödvändiga för att alla grupper skall kunna resa samt att näringslivet skall fungera.

Man antog inte att biltrafiken skulle minska, men att resandeökningarna främst skulle tas med kollektivtrafik. Enigheten var stor både politiskt och geografiskt.

Hur har det då gått vid halvtid? Jo, på tio år har resandet ökar från 202 miljoner till 303 miljoner resor. För att nå målet 404 miljoner resor 2025 krävs en årlig framtida ökning av resandet med cirka 3,4 procent. Med tanke på den nuvarande utvecklingen är det sannolikt att målet kommer att överskridas.

Vilka grupper är det då som reser mer? Enligt enkäter från Svensk Kollektivtrafik verkar det vara i åldrarna 20–44 år som resandet med kollektivtrafiken ökar mest.

Det är också framförallt de som reser ofta eller relativt ofta som blivit nöjdare med Västtrafik.

Mellan 2006 och 2014 har antalet privatägda bilar i Göteborg ökat med 2,7 procent.

Mellan 2006 till 2015 har bilresandet i Göteborg varken ökat eller minskat. Däremot har trafiken över kommungränsen ökat och trafiken i centrala staden minskat.

Men utvecklingen stannar ju inte 2025. Nu finns både en målbild för tågresandet för 2035 och ett program för Göteborg, Mölndal, Partille (GMP) som visar hur vi ytterligare kan bygga ut trafiken.

Valde att bygga ut

För 20 år sedan hävdade en del, bland andra Martin Wannholt (Västnytt 1997) att spårvägen skulle läggas ner. Som tur var så valde man i stället att bygga ut den med bland annat Kringen, den spårvägsring som omfattar Badhuslänken, triangelspåret på Järntorget, länken från Linnegatan till Sahlgrenska, Chalmerstunneln och Skånegatan. Resurser till dessa satsningar kom från Göteborgsöverenskommelsen (Göken).

Aktuella satsningar är nu linbana över älven, Västlänken och ny bro över älven (Hisingsbron), nya spårvagnar och en ny spårvagnsverkstad på Ringön.

För att öka resandet med kollektivtrafiken behöver den ständigt förbättras och utvecklas. Stagnerar den minskar resandet. Tågresandet har ökat snabbast av alla trafikslag men när det sker för mycket strul på spåren står resandet still. Det märktes förra året. Lyckligtvis ser vi i januari en stark återhämtning. Framöver gäller det att se till att använda bussar, tåg och spårvagnar på ett klokt sätt så att vi använder rätt trafikslag vid rätt tillfälle.

Leif Blomqvist (S)

styrelseledamot i Västtrafik

tidigare kommunalråd och regionråd