Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mats Lövgren, samordnare, nätverket Stoppa Västlänken nu

Kollektivtrafiken ett gigantiskt misslyckande

I media uppges att regionen når sitt mål om fördubblat resande med kollektivtrafiken. Men ett sådant mål saknas. Uppgifterna är snarare en dimridå för att slippa förklara varför det enda mål som finns inte uppfylls, skriver Mats Lövgren, nätverket Stoppa Västlänken nu.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Redan i början av året (23/2-2017) skrev före detta region- och kommunalrådet för trafikfrågor, Leif Blomqvist (S), på GP Debatt att ”kollektivtrafiken kommer att nå målet – med råge” och hänvisade till ”program K2020, som innebar att kollektivtrafiken skulle fördubblas mellan 2006 till 2025”. I dagarna har vi i media sett liknande tonarter.

Att kollektivtrafikresandet skulle fördubblas har aldrig varit ett mål för K2020. När strategin sjösattes för tio år sedan var dess enda syfte och mål att öka andelen kollektivresenärer av de som reser med bil, kollektivt eller gång/cykel/moped från då ungefär 28 procent till 40 procent. I motsvarande omfattning skulle andelen bilresor minska.

Ett falskt kvitto

Som exempel på hur denna ökning skulle kunna se ut beskrivs i K2020-rapporten av en illustration. Med ett sifferexempel visas ifall antalet kollektivtrafikresenärer fördubblas under åren 2006–2025 samtidigt som antalet bilresor under samma period förblir konstant nås målet 40 procent marknadsandel.

När nu antalet kollektivresor har ökat tas ovanstående sifferexempel som kvitto på att man är på rätt väg, att målet till och med väntas nås med råge. Inget kan vara mer fel. Fördubblat antal kollektivresenärer har aldrig varit målet. Det är möjligen en konsekvens. En annan konsekvens skulle ha kunnat vara att kraftigt minska antalet bilister. Med K2020-strategin har målet alltid varit att öka andelen kollektivresenärer i förhållande till övriga trafikslag. År 2006 var andelen 28 procent. Tio år senare, 2016, är den fortfarande 28 procent. Trots att många fler reser kollektivt.

Att andelen kollektivtrafikresenärer inte ökar beror på att det samtidigt blir fler bilar på våra gator och vägar. Därför nås inte det enda mål som finns i frågan. Så utgår vi från K2020-strategin ser vi enbart ett gigantiskt politiskt misslyckande. Det försöker man tydligen skyla över genom att skapa ett fabricerat mål om ”fördubblat antal kollektivresenärer”, vilket man i sin tur hämtat från en fotnot i ett räkneexempel.

Västlänken ingen propplösare

Nu ställer politikerna sin förhoppning till att Västlänken ska vara en propplösare för bilinfarkten in till staden. Att de väljer blunda för Trafikverkets beräkningar som säger att endast en dryg promille av pendlarna väntas byta från bilen till pendeltåg är minst sagt beklagligt. För tyvärr drar Västlänksprojektet stora resurser i tid, pengar och fokus från det som är viktigt för oss göteborgare, det vill säga skapa lösningar som på allvar når K2020-målet med minskad bilism till kollektivtrafikens fördel.

När terrängen och kartan inte stämmer överens ser vi återigen att politikerna hellre utgår från kartan. Det är därför de hela tiden går vilse i kollektivtrafikfrågan. Det är till förtret för oss alla andra som försöker få ihop livspusslet.

Mats Lövgren

samordnare, nätverket Stoppa Västlänken nu