Kollektivavtal ger inte bättre hemtjänst

ANNONS

Replik

Hemtjänsten, 24/4

Tre fackliga representanter från TCO och Saco anser att Göteborgs stad borde kräva kollektivavtal av utförarna när lagen om valfrihetssystem (LOV) genomförs i hemtjänsten i Göteborg vid årsskiftet. Något sådant krav finns inte i det förslag som kommunstyrelsen har att ta ställning till. Det bör det heller inte finnas.

Det är faktiskt otillåtet att kräva anslutning till kollektivavtal i LOV-system. Det står i förarbetena till LOV-lagen. Krav på kollektivavtal i valfrihetssystem har även uttryckligen förbjudits i domstol.

I grunden felaktigt

Den fackliga föreställningen om att kollektivavtal är enda vägen till goda arbetsvillkor är dessutom i grunden felaktig. Det går alldeles utmärkt att vara en ansvarsfull och schysst arbetsgivare utan att ha kollektivavtal. Och en hemtjänstaktör kan givetvis ha god kvalitet i de tjänster som tillhandahålls oavsett om det finns kollektivavtal eller inte. Att, som de tre fackliga företrädarna försöker göra, koppla kvalitet inom hemtjänst till förekomsten av kollektivavtal blir direkt missvisande.

ANNONS

Varför väljer många företag att inte teckna kollektivavtal?

Om det vore som debattörerna hävdar, att inga seriösa aktörer har någon anledning att avstå, då skulle en stor majoritet av alla mindre företag i Sverige vara oseriösa. Det faller på sin egen orimlighet.

Oflexibla avtal

I själva verket är dagens form av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter inte anpassade för en modern arbetsmarknad. Kollektivavtalen utgår från storföretag och är därför oflexibla och trögarbetade för många mindre aktörer. De är även dyra att tillämpa och kräver en överbyggnad av administration som inte alla har eller ser ett värde i att bygga upp.

I Företagarna arbetar vi med att ta fram en ansvarskod som alternativ för små företag att erbjuda schysta villkor för anställda särskilt framtaget för små företag. Det är en samling spelregler som, till skillnad från facklig plakatpolitik, utgår från ett modernt arbetsliv.

Monica Crusner

ordförande, Företagarna Göteborg

Mikael Erlandson

regionchef, Företagarna Västra Götaland

ANNONS