Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Torleif Johnson och Lena Olsson, Göteborgs Djur- och odlarföreningar.

Kollektiv bestraffning är inte lösningen

Fastighetskontorets beslut att stänga ner Lärjeholms odlingsområde med hänvisning till att arrendeavtalet inte hållits skapar fler problem än det löser, skriver Torleif Johnson och Lena Olsson, Göteborgs Djur- och odlarföreningar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Lärjeholm, 7 och 19/10

Gunnilse IS, Hjällbos herrlag i fotboll var för några år sedan indraget i en matchfixningsskandal. Men oegentligheterna har inte fått konsekvensen att Gunnilse IS lades ner för all framtid.

Att det funnits individer på Lärjeholms odlingsområde som överträtt arrendeavtalet borde beivras i samråd med föreningens styrelse, markägaren och om de är av allvarligare art av lagförande instans. Enligt Lärjeholms odlarförening har man så snart oegentligheter upptäckts tagit itu med dessa.

GDOF har ringt runt till omkringliggande odlarföreningar i nordöstra Göteborg och kan konstatera att söktrycket har ökat markant. I stort sett samtliga odlarföreningar har kö. Vissa odlarföreningar i Göteborg har till och med på stadens hemsida avrått intressenter att anmäla sig för att kön är så lång. I det läget stänger Göteborg stad ner sitt största odlingsområde men går samtidigt ut i en reklamkampanj där medborgare uppmanas att börja odla.

De personer som inte skött sig kommer att söka sig till andra föreningar och problemen kommer att spridas i stället för att konstruktivt lösas på plats.

Kollektiv bestraffning

Sammantaget medför Fastighetskontorets agerande betydligt fler problem än dem man anser sig lösa.

Kollektiv bestraffning med nedläggning av ett populärt odlingsområde är inte lösningen när Lärjeholms odlarförening äntligen har en styrelse som är kapabel och villig att ta tag i problemen.

Fastighetskontoret hävdar i sin replik att åtgärden inte har att göra med Västlänken. Dock framgår detta med all tydlighet i dokumentet som orsakat uppsägningen: Åtgärdsvalsstudie Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår (Ärendenummer TRV 2017/5355, diarienummer Göteborg stad 1236/17):

”Syftet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) är att utreda behov av och plats för nya uppställningsspår och depåer för persontåg i det framtida järnvägssystemet, givet en fortsatt ökning av tågtrafiken och att Västlänken färdigställs.”

Nytt odlingsområde?

Till stadens remissyttrande är fogat ett separat yttrande från MP, S och V (på den tiden den styrande minoriteten):

”På den aktuella platsen i Lärje ligger i dag ett odlingsområde. Det uppskattade markbehovet i den första etappen bör inte påverka odlingsområdet i någon större utsträckning men framtida ytterligare utbyggnad innebär att odlingsområdet måste flytta. Att göteborgarna har tillgång till odlingsområden är prioriterat och något som staden arbetar målmedvetet med. Därför är det viktigt att de som får sina odlingsplatser uppsagda bistås att hitta ersättningsplatser i geografisk närhet och motsvarande storlek. Detta kan innebära att mark behöver tas fram för ett nytt odlingsområde.”

Vi väntar fortfarande på svar om huruvida föreningen får tidsrespit och om nya marker tagits fram i närområdet.

Torleif Johnson

ordf Göteborgs Djur- och odlarföreningar, GDOF

Lena Olsson

sekreterare GDOF