Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På destinationer där det inte går att välja till bioflygbränsle än finns goda möjligheter att köpa biobränslet separat för att minska sitt klimatavtryck, skriver debattören. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT, Pressbild
På destinationer där det inte går att välja till bioflygbränsle än finns goda möjligheter att köpa biobränslet separat för att minska sitt klimatavtryck, skriver debattören. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT, Pressbild

Klimatväxla inte bort det hållbara flyget

Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har lagt ett förslag om att öka den interna avgiften för flyg till Oslo, Köpenhamn och Stockholm till 1 000 kronor. Avgiften kallas för klimatväxlingsavgift men vi anser att klimatnyttan som söks kan nås på ett mycket effektivare och för regionen billigare sätt. Ett sätt som dessutom stödjer Sveriges biobränsleambitioner, skriver Fredrik Kämpfe, Transportföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Flygbranschen välkomnar konstruktiva åtgärder med ambitiösa mål om minskade utsläpp från flyget. Men det är inte genom ett icke-transparent täcke av extra avgifter och skatter vi når dit. Den så kallade klimatväxlingsavgiften som uppmärksammats i GP är varken en långsiktig eller framåtsyftande lösning som bidrar till flygets omställning utan endast ett sätt att minska resande, tillgänglighet och rörlighet. Om det är konkret klimatnytta man vill uppnå finns mycket effektiva sätt att bidra till minskade utsläpp, framför allt genom att stimulera redan existerande teknik och bränslen.

Västsverige är en tillväxtregion där flyget har en särskilt stor betydelse. Det fossilfria flyget kan mycket väl få sitt definitiva genombrott på västkusten men då krävs en politik som uppvärderar flyget. Tillgängligheten som Landvetter tillsammans med övriga flygplatser ger regionen med Nordens största hamn ett internationellt exponerat näringsliv. Och en växande besöksnäring får inte tas för given. I Trollhättan finns en världsledande flygkomponenttillverkning med hela världen som marknad och ett företag som satsar offensivt på elbilar. Även för dem är flyget avgörande för konkurrenskraften. Försämras tillgängligheten, försämras förutsättningarna för dessa företag.

Avgift kan bli kontraproduktiv

Därför vill vi varna för effekterna av en höjd klimatväxlingsavgift som nu diskuteras i regionen. Enligt ett förslag från miljönämnden i Västra Götalandsregionen ska den interna avgiften på tjänsteresor med flyg höjas till 1 000 kronor på resor till Oslo, Köpenhamn och Stockholm.

Offentlig verksamhet ska alltid utföras med hållbarhet i åtanke och med respekt för skattebetalarnas pengar. Det gäller även tjänsteresor. Välj därför trafikslag utifrån en samlad bedömning av tidsåtgång, resans syfte och miljö. Ibland är det påkallat att flyga, kanske för ett viktigt möte över dagen, eller vidare ut i världen. I andra fall går det bra att resa med tåg eller använda distansmöte.

När man väl valt att flyga är det i Sverige möjligt att flyga helt fossilfritt genom att köpa hållbart biobränsle vid bokningstillfället

När man väl valt att flyga är det i Sverige möjligt att flyga helt fossilfritt genom att köpa hållbart biobränsle vid bokningstillfället. Kostnaden för en resa mellan till exempel Trollhättan och Bromma flygplats är 300 kronor att jämföra med 1 000 kronor i intern avgift. På destinationer där det inte går att välja till bioflygbränsle än finns goda möjligheter att köpa biobränslet separat för att minska sitt klimatavtryck. Om det är konkret klimatnytta som eftersträvas måste vi fråga oss varför skattebetalarna ska betala 700 kronor extra för ingenting?

Utveckling kräver satsningar

På Västkusten investeras stora belopp för produktion av hållbara biobränslen med restprodukter från skogsbruket. Det är dessutom i Göteborg som svenskbyggda elflygplan ska lyfta för första gången om bara några år. Allting hänger ihop. Nya material, nya bränslen och nya framdrivningstekniker skapar framtidens flyg. Utvecklingen inom hållbarhet och automatisering går snabbare än vad många inom branschen förutspått. I dag står inrikesflyget för cirka 0,9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Enligt Transportstyrelsen beräknas utsläppen från inrikesflyget dessutom minska med cirka 37 procent mellan 2017 och 2025. Mer biobränsle kommer att reducera utsläppen betydligt mer.

Flygbranschens målsättning är ett fossilfritt inrikesflyg 2030. Frågan till våra politiker och beslutsfattare är om genombrottet ska ske här eller någon annanstans. Ska vi helt avstå flyget eller göra våra resor mer hållbara?

Det är därför hög tid att regionen uppmärksammar flygets nytta för Sverige och genom sina val bidrar aktivt till flygets omställning

Det är därför hög tid att regionen uppmärksammar flygets nytta för Sverige och genom sina val bidrar aktivt till flygets omställning. Ett öppet och tillgängligt Väst- sverige kräver bra flygförbindelser och visa ledarskap med att ta ställning för det hållbara flyget. Vi hoppas därför att regionen ställer sig bakom regeringens strävanden att öka efterfrågan och därmed produktionen av biobränsle genom att köpa bioflygbränsle för sina tjänsteresor. Ett sådant val står i samklang med regeringens egen utredning om ökad användning av biobränsle för flyget, något som även flygbranschen står bakom.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flyg