Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Mats Pilhem (V), 1:e vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborg

Klassamhället skapar ojämlikheten

Ett skuggsamhälle skapas inte av ett grundläggande humanitärt stöd till den mycket utsatta gruppen papperslösa. Det är i stället det underliggande klassamhället som är orsaken till denna orättvisa ojämlikhet, skriver Mats Pilhem (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mats Pilhem (V), 1:e vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborg

Replik

Papperslösa, 22/8 och 26/8

Hampus Magnusson (M) skriver på GP Debatt angående att Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, NAV, ska fatta beslut om ”Idéburet offentligt partnerskap för stöd till personer som på olika premisser befinner sig i Sverige”.

Uppdraget kommer ur den budget som röstats fram av en majoritet i Göteborgs fullmäktige, och som det åligger oss som nämnd att genomföra. Magnusson tycks ha svårt att förstå ärendet eller har bara läst handlingen slarvigt. Han skriver bland annat att ”Stödinsatserna som föreslås inkluderar bland annat hjälp med mat, transport och fritidssysselsättning”, men någon sådan text finns inte med i beslutspunkten från förvaltningen. I stället står det så här i tjänsteutlåtandet:

”…aktiviteter som stöd i svenska, i förekommande fall fokus på ökad anknytning till hemlandet, rådgivning och stöd i sin nuvarande livssituation samt stöd i kontakt med myndigheter rörande överklaganden, återvändarbidrag och så vidare…”.

Den text som Hampus Magnusson väljer att citera är i stället beslut som Socialresursförvaltningen kommer att anta. Inte heller ekonomin tycks han ha koll på när han slarvigt uppger ”närmare miljonen”, när det i själva verket är 760 000 kronor som är den föreslagna summan.

Mycket utsatta

Men jag kan lämna det tekniska och i stället diskutera sakfrågan. Vilken hjälp kan vi ge till människor som lever i Sverige under mycket svåra förhållanden? Förvaltningen skriver angående barnperspektivet:

”I målgruppen papperslösa finns många barn och ungdomar. Att växa upp som papperslös innebär en omfattande otrygghet. Att kunna erbjuda olika form av stöd till föräldrar kan innebära ett värdefullt tillskott för barnens välmående”.

Och angående jämställdhetsperspektivet i samma tjänsteutlåtande:

”Den som lever som papperslös är mycket utsatt och har liten möjlighet att ta makt över och forma sitt egna liv. Det här gäller för alla papperslösa, både kvinnor och män, men kvinnor i ännu större utsträckning. Detta blir tydligt inom frågor som ekonomi, utbildning, arbete, inflytande och fysisk integritet. Kvinnorna blir, i högre utsträckning än männen i samma situation, bundna till det ställe där man för tillfället har sitt boende”.

Utnyttjas skrupellöst

Enbart dessa perspektiv räcker för mig som grund för att ställa mig bakom förslaget. Men vi vill också understryka de svåra omständigheter som många människor lever under, utnyttjade av skrupellösa arbetsgivare och hyresvärdar. I tisdagens (23/8) Uppdrag Granskning i SVT görs en genomgång över hur människor tvingas arbeta till löner långt under de nivåer som finns i några avtal, och dessutom får betala ockerhyror för boenden, långt under godtagbar standard. Det är bland annat dessa människor, helt utlämnade och rättslösa, som kan komma att ta del av den satsning som NAV nu beslutat om, för att bättre och något tryggare klara av grundläggande kontakt med det svenska samhället, rådgivning, stöd i kontakt med myndigheter och kanske att återvända till hemlandet om situationen där förbättrats.

Ett litet men klokt steg

När Hampus Magnusson beskyller oss för att skapa ett ”skuggsamhälle” har han fel. Detta samhälle har under ett stort antal år vuxit fram, främst i de större städerna. Här har människor hamnat allt längre bort från kontakter med det officiella Sverige. Det är människor vars öde jag något beskrivit i denna text. Det som skapar detta samhälle är inte NAV:s förslag att ge grundläggande hjälp till dessa människor, i stället är de det underliggande klassamhället som är orsaken. Det är just dessa orättvisor som NAV nu tagit ett steg att förändra, genom att genomföra fullmäktiges beslut. Ett litet steg, men ett klokt och viktigt steg som jag är stolt över att stå bakom.

Mats Pilhem (V)

1:e vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborg