Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Uttalanden av såväl vice rikspolischef Mats Löfving som Jan Hofvenstam kan svårligen tolkas som annat än påståenden om att samtliga familjemedlemmar, såväl barn som vuxna, i ett 40-tal familjer är medlemmar av kriminella klaner och sedan födseln kriminella. Uppgifterna verkar därefter på något sätt ha läckt från polisen till högerpopulistiska Fria Tider som beslöt att publicera, skriver debattörerna.  Bild: Pontus Lundahl/TT
Uttalanden av såväl vice rikspolischef Mats Löfving som Jan Hofvenstam kan svårligen tolkas som annat än påståenden om att samtliga familjemedlemmar, såväl barn som vuxna, i ett 40-tal familjer är medlemmar av kriminella klaner och sedan födseln kriminella. Uppgifterna verkar därefter på något sätt ha läckt från polisen till högerpopulistiska Fria Tider som beslöt att publicera, skriver debattörerna. Bild: Pontus Lundahl/TT

Klanregistret ett frontalangrepp mot rättssäkerheten

De senaste veckorna har debatten rasat om det så kallade klanregistret, som om det användes så som de populistiska förespråkarna vill, är ett stort steg på vägen mot att avskaffa rättsprincipen att människor har rätt att inte betraktas som skyldiga förrän en fällande dom vunnit laga kraft. Vi menar att hela rättssäkerheten står under angrepp, skriver advokat Björn Hurtig och en rad andra jurister.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att människor bara för att de bär samma namn eller är släkt med personer som begått brott pekas ut som brottslingar, genom guilt by association är ett oroväckande steg i att avskaffa den för en rättsstat så viktiga oskuldspresumtionen. Oskuldspresumtionen innebär att ingen ska betraktas som skyldig till brott utan att domstol har konstaterat hens skuld efter ett förfarande där den anklagade beretts möjlighet att försvara sig mot anklagelsen. Denna oskuldspresumtion omfattar människor som står anklagade för ett brott, men också människor där åtal överhuvudtaget inte har väckts. Dock förutsätts att den misstänkte känner till misstanken.

Bristande rättssäkerhet

Europadomstolen har genom en rad avgöranden pekat på omständigheter där oskuldspresumtionen kränkts genom offentliga uttalanden av statliga befattningshavare, se bland annat Lavents vs Lettland och Shagin vs Ukraina med flera. Gemensamt för dessa uttalanden är att fällande domar vid Europadomstolen huvudsakligen har meddelats mot länder som kritiserats av Sverige för dess bristande rättssäkerhet.

Uttalanden av såväl vice rikspolischef Mats Löfving som Jan Hofvenstam kan svårligen tolkas som annat än påståenden om att samtliga familjemedlemmar, såväl barn som vuxna, i ett 40-tal familjer är medlemmar av kriminella klaner och sedan födseln kriminella. Uppgifterna verkar därefter på något sätt ha läckt från polisen till högerpopulistiska Fria Tider som beslöt att publicera.

Inte dömda för brott

Genom läckan och efterföljande publicering har därmed ett betydande antal personer med ett visst efternamn anklagats för brottslighet oberoende av att det stora flertalet av de utpekade inte är dömda för brott och oberoende av att anklagelserna i flera fall rör minderåriga och barn. Genom läckaget av namn kan konstateras att samtliga familjemedlemmar i det 40-talet familjer informerats om misstankarna och därmed omfattas av oskuldspresumtionen.

De brott som Polismyndigheten påstår att familjerna/klanerna sägs ägna sig åt rör synnerligen allvarlig brottslighet och här borde man dragit lärdom av det absoluta fiasko som det så kallade Romregistret innebar.

Det är än mer bekymmersamt att inte fler av de granskande journalister som har till uppgift att kritiskt granska makten, uppmärksammar och ifrågasätter uttalandena

Att företrädare för polisen uttalar sig på det sätt som anges ovan är bekymmersamt. Det är än mer bekymmersamt att inte fler av de granskande journalister som har till uppgift att kritiskt granska makten, uppmärksammar och ifrågasätter uttalandena. Problemet är att poliserna ovan inte är ensamma. Sålunda har det riktats kritik från företrädare för SD mot att Sverige nu för diskussioner om att hämta hem barn till IS-sympatisörer från fånglägret Al Hol i Syrien. Som om barnen till IS-sympatisörer på grund av arvsynd kan ansvara för vad föräldrarna gjort. Likaså har från vissa åklagare framförts förslag om att förändra rättegångsbalken och ta bort den så kallade omedelbarhetsprincipen för att, som vi förstår det, komma runt rätten till tystnad.

Tidigare otänkbara förslag

Dessvärre har synen på rättssäkerhet förändrats då tidigare otänkbara förslag som tillåtande av kronvittnen och anonyma vittnen och ett avskaffande av omedelbarhetsprincipen vunnit mark. Det är en skrämmande rättspolitisk utveckling som med snabba steg sargar principen om parternas likställdhet i processen och som innebär att den anklagade inte får ha sämre möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför domstol.

Vi är medvetna om att den organiserade brottsligheten finns i vårt samhälle, att den ibland är väl strukturerad och i vissa fall till och med gränsöverskridande. En sådan brottslighet skadar samhället och ställer nya krav på våra rättsvårdande myndigheter. Att för den sakens skull göra avkall på våra mest centrala rättsprinciper är dock fel väg att gå.

Björn Hurtig advokat

Behrang Eslami advokat

Fredric Wikman advokat

Felicia Selberg advokat

Niklas Dahlbeck advokat

Melissa Roosadvokat advokat

Love Blomquist advokat

Jens Lindborg biträdande jurist

Sofia Sellberg biträdande jurist

Mikael Gonzalez biträdande jurist

Izla Rhawi biträdande jurist

Elin Roos biträdande jurist

Elias Zeito biträdande jurist

Sandra Maciejewska Eriksson biträdande jurist